Strona główna Aktualności Rynek pracy w Polsce TAKpełnosprawni – success story

TAKpełnosprawni – success story

Powrót

Realizację tego projektu rozpoczęliśmy od naszych wewnętrznych struktur, ucząc się współpracy z niepełnosprawnymi pracownikami. Są to osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, zatrudnione na stanowiskach administracyjnych, w tym kadrowych i księgowych.

 

Projekt posiada swoje dwie odsłony. Pierwsza jest związana z przygotowaniem pracodawcy do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Poprzedzona jest audytem miejsca pracy oraz stanowisk u klienta, spośród których wybieramy te, na które w pierwszej kolejności możemy rekrutować pracowników niepełnosprawnych. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie rekrutacji oraz zatrudnienie pracowników poprzez naszą agencję lub bezpośrednio przez klienta. Dopełnieniem projektu jest szkolenie „Liderzy integracji” przeznaczone dla kadry zarządzającej pracodawcy, mające na celu przygotowanie klienta do zarządzania różnorodnością w firmie.

 

Druga odsłona projektu nosi nazwę Tak dla Niepełnosprawności, podczas którego w sposób niebudzący etycznych i prawnych wątpliwości zachęcamy pracowników własnych klienta do otwartego deklarowania swojej niepełnosprawności do tej pory nie ujawnionej w miejscu pracy lub do ubiegania się o orzeczenie w uzasadnionych zdrowotnie sytuacjach z zachowaniem aktywności zawodowej.

 

Za projekt TAKpełnosprawni Grupa Job (Job Impulse Polska) została wyróżniona w konkursie „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”, którego organizatorem jest miesięcznik Forbes i firma doradcza PwC. Naszą dobrą praktykę doceniło Forum Odpowiedzialnego Biznesu wpisując ją do Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2011”.  Opis projektu znajdzie się również w tegorocznej edycji Raportu. Realizacja projektu społecznie odpowiedzialnego umożliwiła nam przystąpienie do „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, prowadzonej z ramienia organizacji Pracodawcy RP. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce. To inicjatywa europejska, która zakłada równe traktowanie, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. W ramach projektu współpracujemy z wieloma klientami na terenie Polski. Jednym z nich jest firma PAS Polska, która zdecydowała się na zatrudnienie 24 pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. To osoby z lekkim, znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracownicy wykonują prace manualne oraz czynności przy liniach montażowych. Dla PAS Polska dużą rolę odgrywa społeczny aspekt projektu oraz działanie na rzecz defaworyzowanej grupy.


O swoich pozytywnych doświadczeniach w tym obszarze może opowiedzieć też Hutchinson Poland, który zatrudnia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Przeprowadziliśmy tam szkolenie „Liderzy Integracji”, którego celem jest usprawnienie asymilacji nowego pracownika z zespołem i wykluczenie obaw związanych z jego praktycznym aspektem zatrudnienia. W szkoleniu wzięło blisko 60 pracowników kadry menadżerskiej.

 

Kolejną firmą, która przystąpiła do projektu TAKpełnosprawni jest Amica, w której zrekrutowane przez Job Impulse osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności pracują na stanowisku Pracownika montażu. Projekt Tak dla Niepełnosprawności, promujący akceptację niepełnosprawności w miejscu pracy przy jednoczesnej redukcji wpłat na PFRON przeprowadziliśmy z sukcesem u jednego z  naszych poznańskich klientów, firmy Aquanet. W chwili obecnej spotykamy się z kolejnymi zainteresowanymi tą formą współpracy Klientami na terenie całej Polski.


W ramach realizowanych projektów firma prowadzi badanie „Pracodawca na TAK”, które ma zidentyfikować poziom zaangażowania przedsiębiorstw na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Celem jest również pomoc pracodawcom w określeniu przygotowania firmy do zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.W badaniu może wziąć udział każdy zainteresowany pracodawca - formularz jest zamieszczony na stronie internetowej www.takpelnosprawni.pl. Na życzenie wypełniającego, kwestionariusz może pozostać anonimowy.


Jeśli chcesz przekonać się w jakim stopniu Twoja firma jest przygotowana do zatrudnienia osób niepełnosprawnych wypełnij ankietę


Grupa Job
to cztery wyspecjalizowane linie biznesowe łączące w sobie kompleksowe myślenie o polityce personalnej – praca tymczasowa (Job Impulse), rozwiązania HR dla biznesu (Job Simple Solutions), szkolenia i rozwój (Job Trainings) oraz rekrutacje zagraniczne (Job Abroad). Naszych obecnych i przyszłych klientów zachęcamy również do przystąpienia do projektu, promującego rekrutację równych szans oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.


Źródło: GrupaJob http://www.takpelnosprawni.pl/

 

Pobierz informację