Strona główna Aktualności Rynek pracy w Polsce Wyniki analizy danych wewnętrznych Polskiego Forum HR – drugi kwartał 2015

Wyniki analizy danych wewnętrznych Polskiego Forum HR – drugi kwartał 2015

Powrót

Agencje Polskiego Forum HR zatrudniły w drugim kwartale 2015 roku 128 tys. pracowników tymczasowych. To aż 18-procentowy przyrost w porównaniu do roku poprzedniego.


W notatce prezentowane są sumaryczne dane 19 agencji należących do Polskiego Forum HR, a są nimi: Adecco, Akcja Job, Aterima, Barona, Dekra, Fachowcy Firmy Meyer, GI Group, Grafton, Ides, Job Impulse, Kelly Services, ManpowerGroup, OTTO Polska, People, Randstad, Reed, Trenkwalder, Work Express i Work Force. Analiza dotyczy drugiego kwartału 2015 roku i stosuje skalę porównawczą kwartalną oraz roczną.

 

Łącznie, na chwilę obecną funkcjonuje w Polsce 5618 podmiotów o zróżnicowanej formie prawnej, sklasyfikowanych pod względem profilu działalności gospodarczej jako agencje zatrudnienia (źródło: Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia). Wzrost liczby podmiotów o prawie 9% w stosunku do końca roku 2014 (stan na 31.12.2014: 5157 zarejestrowanych agencji) jest wyraźnym sygnałem dynamicznie i niesłabnąco rozwijającego się sektora gospodarki oraz sporej konkurencji charakterystycznej dla rynku wschodzącego. Z tak dużą liczbą podmiotów, świadczących usługi rekrutacyjne różnego typu, wciąż zajmujemy w Europie jedno z czołowych miejsc.

Okres prac sezonowych wpływa na wskaźniki pracy tymczasowej za drugi kwartał

Dane dotyczące segmentu rynku pracy tymczasowej są szczególnie wymierne w kontekście stanu całego polskiego rynku pracy. Według zagregowanych danych wewnętrznych, którymi dysponujemy, w drugim kwartale 2015 roku agencje członkowskie PFHR zatrudniły łącznie ponad 128 tys. pracowników tymczasowych, co w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku daje nam wzrost na poziomie 18% (z kolei wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2015 wyniósł 4%). Niezmiennie, jak widać, segment wykazuje tendencję zwyżkową, co jest rezultatem wzrostu liczby dostępnych miejsc pracy.

Liczba etatów, na których zostali zatrudnieni pracownicy tymczasowi (wskaźnik FTE – liczba wszystkich godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosła 62 tys. (wzrost rok do roku o 20%) co oznacza, że każdy pracownik w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2015 r. przepracował blisko 20 godzin tygodniowo. Ze względu na intensywniejszy okres zatrudnieniowy przypadający na miesiące letnie (zastępstwo pracowników, wzrost produkcji w niektórych sektorach, prace sezonowe), między pierwszym a drugim kwartałem br. mamy 4-procentową różnicę in plus. Blisko 86% wszystkich pracowników tymczasowych było zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych.

Wbrew szumowi medialnemu wokół pracy tymczasowej, w agencjach PFHR dominuje umowa o pracę

Aspektem szczególnie wnikliwie monitorowanym przez Polskie Forum HR, jako podmiotu stojącego na straży dobrych praktyk w branży, jest stosunek umów o pracę na czas określony do umów cywilnoprawnych w przypadku zatrudniania pracowników tymczasowych. Odsetek osób pracujących w oparciu o umowę w agencjach PFHR utrzymuje się, ku naszemu zadowoleniu, na stałym, wysokim poziomie ok. 92%.

Należy pamiętać, iż firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniają 36% wszystkich pracowników tymczasowych w Polsce, co pozwala przypuszczać że łączna liczba wszystkich pracowników tymczasowych w drugim kwartale 2015 roku wyniosła 355,5 tys. osób.

 

 Mimo wielu replikowanych nieścisłości pojawiających się w mediach i dyskursie społecznym, które rzutują na schematyczny odbiór pracy tymczasowej, napływ pracowników do sektora nie słabnie,  a wręcz odwrotnie – nasila się, liczby z ostatnich analiz kwartalnych z 2014/2015 mówią same za siebie.

 
Obroty całkowite optymistyczne dla branży

 


Dzięki tak wysokiemu popytowi na usługi rekrutacyjne, elastyczne formy zatrudnienia oraz większej przychylności biznesu do outsoursowania całości lub części usług HR-owych, agencje członkowskie PFHR w drugim kwartale 2015 roku odnotowały obroty całkowite na poziomie 786,2 mln PLN, z czego udział samej pracy tymczasowej wyniósł 713,4 mln PLN (co stanowi źródło 91% obrotu, wzrost o 4% zarówno w stosunku do pierwszego kwartału br. oraz aż 19% rok do roku).


Rekrutacje stałe


W drugim kwartale 2015 roku agencje członkowskie PFHR odnotowały obroty w zakresie rekrutacji i selekcji na poziomie ponad 16 mln PLN (wzrost rok do roku o 8% i 4% w porównaniu z pierwszym kwartałem, co pokrywa się z szacunkami dotyczącymi planów zatrudnieniowych pracodawców w Polsce, badanymi m.in. w raportach Randstad i Manpower). Firmy nie boją się już oddawać (a często są wręcz zmuszeni przez sytuację rynkową i deficyt kandydatów) projektów rekrutacyjnych w ręce wyspecjalizowanych podmiotów. Aż o 16% rok do roku nastąpił wzrost zamkniętych projektów rekrutacyjnych zrealizowanych przez agencje PFHR. W drugim kwartale najczęściej poszukiwano pracowników na stanowiska specjalistyczne (60 % realizowanych projektów) oraz w branży usługowej (35%). Nie słabnie rekrutacja do centrów BPO/SSC zlokalizowanych na terenie kraju.


Delegowanie

Polacy chętnie wyjeżdżają do pracy za granicę, zwłaszcza w okresie letnim. Nawet jeśli są to krótkie „wypady zarobkowe”, coraz więcej Polaków w trosce o własne bezpieczeństwo sięga po pomoc agencji wyspecjalizowanych w kontaktach z pracodawcami zagranicznymi, znających docelowe rynki pracy i tamtejsze prawo w tym zakresie. W drugim kwartale 2015 roku agencje PFHR w zakresie rekrutacji międzynarodowych odnotowały wzrost obrotów rok do roku na poziomie aż 37% (obecnie są to obroty na poziomie 2 931 mln PLN), co jest wynikiem bezprecedensowym w historii prowadzenia naszego badania. Z kolei delegowanie w ramach pracy tymczasowej wygenerowało wzrost o 11% (27 097 mln PLN). Nadal najpopularniejszym sektorem gospodarki, do którego deleguje się pracowników z Polski do pracy za granicą pozostaje produkcja.


Opracowała: Sylwia Zajdel