Strona główna Rekrutacja i selekcja Certyfikacja Konsultantów

Certyfikacja Konsultantów

CEL CERTYFIKACJI

Konsultant jest najważniejszą osobą w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów, od jego doświadczeń, kompetencji i profesjonalizmu zależy powodzenie całego procesu. Ze względu na działanie na polu wrażliwym społecznie praca konsultanta charakteryzuje się dużą odpowiedzialnością, zarówno w stosunku do Klientów jak i Kandydatów. Aby wyznaczyć i ujednolicić standardy działania dobrego konsultanta, Polskie Forum HR zainicjowało proces Certyfikacji Konsultantów. Jesteśmy przekonani, że promowanie wspólnych standardów powinno być priorytetem dla wszystkich firm rekrutacyjnych w Polsce. Główną motywacją Polskiego Forum HR w podjęciu wyzwania jakim jest organizacja kolejnej, czwartej już edycji Certyfikacji Konsultantów jest nieustająca chęć ustanowienia standardów i wskazanie przykładów najlepszych Konsultantów na rynku. „Jest to o tyle istotne przedsięwzięcie, iż do tej pory nie było żadnych weryfikowalnych reguł określających kompetencje, którymi powinien poszczycić się Konsultant zajmujący się rekrutacjami stałymi. Certyfikat pozwoli zidentyfikować na rynku osoby, których doświadczenie oraz kwalifikacje są gwarantem wysokiej jakości usług” – mówi Karolina Adamiec-Vook, Wiceprezes ds. Rekrutacji, Polskie Forum HR.


 

Natalia Tomasiewicz z Work Express dostrzega walory prestiżowe i motywacyjne udziału w projekcie: „Zdobycie Certyfikatu stanowi dla mnie ukoronowanie mojej drogi zawodowej i jest potwierdzeniem, że to, co robię na co dzień, co kocham i w czym się specjalizuję, robię dobrze i zostało to docenione. W mojej ocenie odbiór Certyfikatu w relacjach biznesowych jest jak najbardziej pozytywny, zarówno wśród moich współpracowników, jak i wśród klientów, którzy, mam wrażenie, bardziej liczą się z moimi uwagami dotyczącymi realizacji danego projektu czy analizy rynku. Zauważyłam też, że jestem bardziej pewna siebie w rozmowach z klientami i doradzaniu im pewnych rozwiązań”. Z kolei inna laureatka Certyfikacji, Magdalena Zagrodnik z People, dodaje: „Jak najbardziej polecam podjąć to wyzwanie i wziąć udział w unikalnym na rynku agencji projekcie Certyfikacji, gdyż sami Uczestnicy są również doskonałym nośnikiem informacji i reklamowania Certyfikatu w różnych środowiskach i organizacjach”.

 

PRZEBIEG CERTYFIKACJI


GŁÓWNE KRYTERIUM UDZIAŁU TO 4-LETNIE DOŚWIADCZENIE NA STANOWISKU KONSULTANTA DS. REKRUTACJI (pod uwagę brane jest również doświadczenie w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników tymczasowych, aczkolwiek nie powinno ono być dominujące). W przypadku absolwentów Studium Profesjonalnej Rekrutacji lub Studiów Podyplomowych Rekrutacja i Selekcja wystarczą odpowiednio 2 lata doświadczenia.

I etap
Przesłanie następujących dokumentów do 10 kwietnia 2015 r.:
•  Formularz zgłoszeniowy
•  List motywacyjny (Max. 3500 znaków)
• Potwierdzenie przelewu opłaty administracyjnej (500 PLN, dla agencji zrzeszonych delegujących Konsultantów 50% zniżki)

(na adres azielinska@polskieforumhr.pl)

 

II etap
Rozwiązanie testu weryfikującego wiedzę z zakresu aspektów prawnych (podstawy prawa pracy, ochrony danych osobowych) oraz znajomość narzędzi wykorzystywanych w procesie rekrutacji i selekcji (w szczególności wywiadu kompetencyjnego) oraz podstwową wiedzę dotyczacą sytuacji na rynku pracy. Termin do 24 kwietnia br.


III etap
Przesłanie do 6 maja br.:

  • Co najmniej 3 pisemnych referencji od klientów (załączony formularz)
  • Referencji od przełożonego (załączony formularz)
  • Podsumowania jednego projektu rekrutacyjnego (dot. rekrutacji stałej), który stanowił dla Kandydata największe wyzwanie w całej karierze zawodowej. Należy w formie pisemnej (Max. 6000 znaków) przedstawić wszystkie etapy z których się składał, zaprezentować krótką analizę problemów, które wynikły w jego trakcie i sposobów ich rozwiązywania.


IV etap
13 - 14 maja 2015 - weryfikacja kompetencji kandydata podczas spotkania z niezależną Komisją Certyfikacyjną. W czasie tego spotkania kandydat za pomocą dziesięciominutowej prezentacji (Power Point) przedstawi przygotowany wcześniej projekt procesu rekrutacyjnego, a następnie odpowie na pytania Komisji dotyczące zarówno przygotowanego materiału jak i innych doświadczeń. Badana będzie wiedza na temat rynku pracy oraz znajomość zasad prowadzenia rekrutacji. Sprawdzane będą umiejętności związane z odpowiednim doborem źródeł, metod i narzędzi do potrzeb konkretnego procesu rekrutacyjnego. Badana będzie także postawa; właściwe podejście zarówno do Zleceniodawcy, jak i do poszukującego pracy Kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania odpowiednich standardów etycznych.
W zakresie wiedzy, główne weryfikowane w czasie procesu certyfikacyjnego obszary to:
1.    Aspekty prawne i etyczne pracy Konsultanta
2.    Kompleksowe zarządzanie projektem rekrutacyjnym
3.    Metody i techniki selekcji i rekrutacji
4.    Zarządzanie procesem sprzedaży
5.    Znajomość rynku i umiejętność jego analizy.O rezultatach Certyfikacji Kandydaci zostaną powiadomieni w ciągu trzech dni od zakończenia procesu.

Jeśli jesteś doświadczonym Konsultantem, mogącym poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i potrafisz sprostać wymaganiom stawianym przez Komisję Certyfikacyjną zgłoś swoją kandydaturę przesyłając do biura Polskiego Forum HR uzupełniony formularz zgłoszeniowy.


Pracodawcy również mają możliwość delegowania do Certyfikacji Konsultantów, których doświadczenie i osiągnięcia zawodowe postrzegają jako nieprzeciętne. Certyfikacja jest narzędziem motywacyjnym, swoistym wyrazem uznania dla pracownika. Jest również elementem wyróżniającym agencję i stanowiącym o jej przewadze konkurencyjnej. Pracownicy są podstawową wartością każdego przedsiębiorstwa, ich doświadczenie i sukcesy bezpośrednio wpływają na osiągnięcia firmy i jej wizerunek na rynku.Pełną informację na temat projektu certyfikacji odnajdą Państwo w Regulaminie Certyfikacji.

 

Dane do przelewu opłaty administracyjnej:
Polskie Forum HR, Al. Jana Pawła II 23, 00-854  Warszawa
Tytułem: Certyfikacja Konsultantów
Bank  Zachodni WBK
Numer konta:  91 1090 1030 0000 0001 0067 8259