Strona główna Polskie Forum HR Historia

Historia

W 2002 roku grupa 10 firm, reprezentująca prężnie rozwijający się segment rynku jakim jest praca czasowa, postanowiła nie czekać na wejście Polski do Unii Europejskiej i zdecydowała się samodzielnie zadbać o dalszy rozwój tego sektora. Owocem tego porozumienia było powstanie Związku Agencji Pracy Tymczasowej. W gronie założycielskim znalazły się firmy: Adecco, Connexio (obecnie Start People), Intersource (obecnie Randstad), Manpower. Od początku istnienia celem Związku było zabezpieczenie wysokiej jakości usług i poszanowanie zasad etycznej współpracy z innymi agencjami oraz kontrahentami. Kolejne lata działalności uczyniły z ZAPT rozpoznawalnego partnera w rozmowach z przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracownikami i klientami. W 2010 chcąc rozpowszechnić idee promowania dobrych praktyk i wyznaczania wyższych standardów na pozostałe obszary działalności agencji zatrudnienia, Związek postanowił rozszerzyć swoją działalność. Jako Polskie Forum HR jednoczymy rynek, wyznaczając wspólne cele agencjom zatrudnienia oferującym usługi z zakresu rekrutacji i selekcji zarówno pracowników stałych jaki i tymczasowych.

 

Celem Polskiego Forum HR jest:

  • Integracja środowiska agencji zatrudnienia
  • Dbałość o wizerunek agencji członkowskich
  • Propagowanie zasad etycznych oraz dobrych praktyk zawodowych i odpowiedzialności w działalności agencji
  • Informowanie środowisk biznesowych oraz jednostek sektora publicznego o zaletach usług agencji zatrudnienia
  • Podnoszenie kompetencji osób pracujących w agencjach
  • Uczestniczenie w budowaniu inicjatyw ustawodawczych, opiniowanie aktów legislacyjnych i aktów prawnych
  • Nawiązywanie współpracy, w tym międzynarodowej, z instytucjami służącymi rozwojowi i doskonaleniu usług pracy tymczasowej i rekrutacji
  • Podejmowanie innych działań służących realizacji projektów mających na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów Członków Związku
  • Wspieranie Członków Związku w rozwoju biznesu oraz obrona interesów Członków Związku.