Strona główna Polskie Forum HR Statut

Statut

Według Statutu celem funkcjonowania Związku jest:

 • integracja środowiska agencji zatrudnienia
 • dbałość o dobry wizerunek agencji zatrudnienia
 • propagowanie zasad etycznych oraz dobrych praktyk zawodowych i odpowiedzilności agencji zatrudnienia
 • informowanie środowisk biznesowych oraz jednostek sektora publicznego o zaletach usług agencji zatrudnienia
 • stworzenie forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk agencji zatrudnienia
 • podnoszenie kompetencji osób pracujących w agencjach zatrudnienia
 • analiza i badanie rynku usług agencji zatrudnienia
 • uczestniczenie w budowaniu inicjatyw ustawodawczych, opiniowanie aktów legislacyjnych i aktów prawnych
 • nawiązanie współpracy, w tym międzynarodowej, z instytucjami służącymi rozwojowi i doskonaleniu usług pracy tymczasowej i rekrutacji
 • podejmowanie innych działań służących realizacji projektów mających na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów Członków Związku
 • wspieranie Członkó Związku w rozwoju biznesu oraz obrona interesów Członków Związku

Pobierz pełną treść Statutu Polskiego Forum HR