Strona główna Praca tymczasowa Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa jest specyficzną formą zatrudnienia, ponieważ w swojej formule odnosi się do trzech podmiotów: pracownika, pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje na rzecz pracodawcy użytkownika. Praca tymczasowa może mieć charakter okresowy, sezonowy lub doraźny (trwać od kilku godzin do kilkunastu miesięcy), ale może być również okresem przejściowym przed zatrudnieniem na stałe u pracodawcy użytkownika.


Korzyści dla pracownika

Praca tymczasowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób w każdym wieku.


Osoby młode, uczące się
maja możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, co pozwala godzić pracę z nauką. Dzięki temu mają dodakowe środki finansowe i zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe.


Absolwenci, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, pierwsze doświadczenia zdobywają właśnie dzięki tej formie zatrudnienia. Dzięki temu w krótkim czasie mopą „spróbować” różnych zajęć oraz nabywać bardzo różnorodnych doświadczeń, co pozwoli im świadomie podjąć decyzję o dalszym przebiegu kariery zawodowej, a zdobyte doświadczania ułatwiają wejście na rynek pracy. Często młodzi ludzie decydują się pracować tymczasowa za granicą, co tym bardziej wzbogaca ich doświadczenia i sprawa, że są atrakcyjniejsi dla potencjalnych pracodawców. Dla których doświadczenie w pracy za granicą wciąż jest bardzo cenne i wskazuje na zaradność danego kandydata.


Praca tymczasowa jest atrakcyjną formą zatrudnienia dla kobiet powracających na rynek pracy, po urodzeniu dziecka, pozwala im pracować w niepełnym wymiarze godzin, dzięki czemu godzą obowiązki macierzyńskie z pracą zawodową.


Również osoby z grupy wiekowej 50+ mogą znaleźć zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, co pozwala im pozyskać dodatkowe źródło dochodu oraz podtrzymać aktywność zawodową tak ważną dla zachowania dobrej kondycji psychofizycznej.


Praca tymczasowa jest również szansą na zdobycie stałej pracy z danych Polskiego Forum wynika, że około 20% pracowników tymczasowych jest później zatrudnieniach u pracodawcy użytkownika na stałe.


Ponadto dzięki korzystaniu z usług agencji zatrudnienia kandydat ma dostęp do bardzo wielu ofert pracy w jednym miejscu, może liczyć na profesjonalną obsługę i doradztwo zawodowe. Często podjęcie zatrudnienia wiążę się z koniecznością przejścia różnego rodzaju testów – przez co kandydat również nabywa doświadczenia. A jeżeli zachodzi taka potrzeba pracownik jest wysyłany na różnego rodzaju szkolenia.


Korzyści dla pracodawcy użytkownika

Elastyczne zarządzanie zatrudnieniem

 • Możliwość szybkiego reagowania na zmiany w natężeniu prac - dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku.
 • Możliwość zatrudniania na krótki czas - realizacja zadań bez konieczności zwiększania ilości etatów.
 • Możliwość sprawdzenia pracownika przed zaproponowaniem stałej współpracy.
 • Możliwość zamiany pracowników nie spełniających oczekiwań.
 • Stan zatrudnienia u Klienta obejmuje tylko własnych pracowników.


Elastyczność finansowa

 • Możliwość dopasowania kosztów do bieżących potrzeb zatrudnienia.
 • Odciążenie działów personalnych - agencja przejmuje odpowiedzialność za całość prac związanych z procesem rekrutacji i kosztami obsługi kadrowo-płacowej.
 • Odciążenie budżetu Klienta w części kosztów stałych.
 • Agencja przejmuje na siebie problem absencji, choroby lub urlopu pracownika tymczasowego.


Agencja przejmuje odpowiedzialność za całość prac związanych z procesem rekrutacji, potrafi szybko dostarczyć odpowiednią liczbę kandydatów do pracy. Pracodawca użytkownik zwolniony jest z obowiązku prowadzenia prac administracyjnych (podpisywanie umów, rozliczenia urlopów, wynagrodzenie za chorobę, naliczanie wynagrodzenia i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, składki na ZUS, itd.) – co oznacza odciążenie działu personalnego.


Kiedy praca tymczasowa jest stosowana?

 • okresy nasilenia produkcji,
 • zastępstwo etatowego pracownika,
 • prace powodujące dużą rotację pracowników,
 • okolicznościowe akcje promocyjne,
 • okres próbny przy zatrudnianiu nowego pracownika na etat,
 • specyficzne prace związane z nieustannym wahaniem poziomu zatrudnienia,
 • wykonanie prac nietypowych, które nie są związane z profilem działalności przedsiębiorstwa.