Strona główna Praca tymczasowa Standard Polskiego Forum HR

Standard Polskiego Forum HR

Celem, który przyświecał przy tworzeniu tego dokumentu, było określenie wyznaczników uczciwego, zgodnego z prawem (często niejednoznacznym), a jednocześnie w pełni uwzględniającego interesy i prawa pracowników, zbioru zasad działania agencji pracy tymczasowej. Standard Polskiego Forum HR zawiera nie tylko katalog norm – został również poszerzony o wykaz dodatkowych zadań dla agencji, które wynikają z dobrych praktyk, wypracowanych przez agencje członkowskie przez lata funkcjonowania na rynku.


Od września 2008 roku Standard PFHR jest wdrażany przez wszystkie agencje członkowskie. Jego przyjęcie jest obligatoryjne dla wszystkich agencji wstępujących do Związku.


Przeprowadzamy audyty, które mają na celu sprawdzenie naszych agencji pod kątem przestrzegania norm określonych w Standardzie PFHR. Z wyników tego przeglądu chcemy wyciągnąć wnioski, jak udoskonalać naszą działalność, poprawiać funkcjonalność, skutecznie zabezpieczać współpracę z klientami i pracownikami, tak aby wszystkie strony czuły się dobrze obsłużone i właściwie chronione.

 

Wprowadzenie Standardu PFHR oraz audytów działalności agencji zatrudnienia ma w Polsce charakter pionierski, jednak procedura taka jest już obecna na niektórych rynkach UE, przede wszystkim w krajach, gdzie kontrola państwowa nad działalnością agencji zatrudnienia ma, podobnie jak w Polsce, bardzo ograniczony zakres bądź brak jej odpowiednich sankcji prawnych (Holandia, Wielka Brytania). Kontrole działalności agencji na poziomie stowarzyszeń branżowych przyniosły już efekty regulacyjne. Same agencje zatrudnienia poddające się audytom jakości uważają wprowadzenie tego narzędzia kontrolnego za przyczynek do zwiększania ich przewagi konkurencyjnej.

 

Pobierz Standard PFHR