Z cyklu DOBRE PRAKTYKI W AGENCJACH ZATRUDNIENIA prezentujemy program DEKLARACJA NA TAK od wielu lat, konsekwentnie realizowany przez firmę Job Impulse

Program Deklaracja na TAK

Jesteśmy w czołówce najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie, co oznacza, że stale wzrasta średnia wieku w polskich firmach. Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi pod kątem sprawności stanowi jedno z największych aktualnych wyzwań w organizacji.

Czy Deklaracja na TAK jest receptą na dynamicznie rosnącą średnią wieku pracowników w firmach?

Częstość występowania zróżnicowanych niepełnosprawności rośnie gwałtownie po ukończeniu 50-tego roku życia. Według badań, wśród czterdziestolatków niepełnosprawna jest co jedenasta osoba, a wśród pięćdziesięciolatków już blisko co piąta[1].

Co zrobić, aby skutecznie zarządzić procesem starzenia się w firmie?

Naszym partnerom rekomendujemy wdrożenie sprawdzonego projektu Deklaracji na TAK, która jest częścią długoletniego programu TAKpełnosprawni promującego zatrudnianie oraz integrację osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy – przynoszącego pracodawcy konkretne korzyści społeczne, wizerunkowe i ekonomiczne.

W celu rozpoczęcia procesu, potrzebne jest zbudowanie świadomości, że niepełnosprawność to nie tylko ograniczenia ruchowe np. poruszanie się na wózku, ale także osoby z chorobami układu krążenia, zmianami nowotworowymi, czyli schorzeniami niewidocznymi, które często pojawiają się na późniejszym etapie życia. Osoby z niepełnosprawnością nabytą mogą pracować obok nas i możemy nawet o tym nie wiedzieć. Nie posiadają orzeczeń, choć ich jednostka choroba może stanowić podstawę do uzyskania przez nich uprawnień oraz przywilejów ustawowych.

Po co to robimy?

Celem programu Deklaracja na TAK jest stworzenie dla obecnych pracowników bezpiecznych warunków w firmie do ujawniania orzeczeń lub ubiegania się o nie w uzasadnionych zdrowotnie sytuacjach. Jest najszybszą drogą do podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, przyczynia się do integracji w miejscu pracy oraz uzyskania ulg i dofinansowań dla firmy z tytułu PFRON. Dla firmy zatrudniającej 1000 pracowników są to oszczędności przekraczające 100 tys. PLN miesięcznie. W Polsce pracownik nie musi przedstawiać pracodawcy orzeczenia, dlatego zdarza się, że pracownicy z obawy przed utratą pracy trzymają orzeczenie w przysłowiowej szufladzie. Żeby ośmielić i wesprzeć pracowników warto opracować program korzyści. Dzięki otwartości pracodawcy zwiększa się poczucie bezpieczeństwa wszystkich pracowników oraz ich lojalność, co z kolei zmniejsza rotację i absencję chorobową.

Jak to robimy?

Wdrożenie Deklaracji, w zależności od wielkości firmy i skali działania, zajmuje kilka miesięcy i składa się z m.in. z konsultacji z wewnętrznymi interesariuszami, opracowania strategii komunikacyjno-informacyjnej, szkoleń dla managerów oraz ich zespołów, wsparcia pracowników w podjęciu decyzji. Uzupełnieniem programu powinna być Rekrutacja na TAK, czyli przygotowanie strategii rekrutacji osób z niepełnosprawnością, czego korzyścią jest pozyskanie cennej grupy potencjalnych pracowników. Mówiąc o otwartości na różnorodność, pamiętajmy o osobach z niepełnosprawnością, których zatrudnienie przynosi firmom, pracownikom oraz ich otoczeniu wiele korzyści i jest odpowiedzią na problem społeczny. Do tematu należy podejść strategicznie i zaplanować działania, których celem jest wdrożenie dobrze przemyślanego, konsekwentnego programu zarządzania zespołem zróżnicowanym.

[1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html

 

>>>RAPORT Rynek agencji zatrudnienia 2018<<<