Polskie Forum HR (PFHR) podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w pierwszym kwartale 2018 roku (1Q2018), analizując wyniki firm członkowskich, reprezentujących około 1/2 wartości rynku pracy tymczasowej i 1/3 rynku rekrutacji stałych.

Znaczny spadek liczby pracowników tymczasowych

Do 106 tys. spadła liczba pracowników tymczasowych zatrudnianych przez firmy członkowskie PFHR. To aż o 11% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Szacujemy, że w całej Polsce, w pierwszym kwartale tego roku zatrudnionych było w sumie około 338 tys. pracowników tymczasowych.

W bardzo podobnym tempie spadła liczba godzin przepracowanych przez tychże pracowników – o 12% rok do roku.

Mając na uwadze sytuację na rynku pracy, informacja ta nie jest zaskoczeniem. Pracodawcy, w tym również agencje zatrudnienia, mają problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, a napływ pracowników z Ukrainy niestety nie jest wystarczający, aby te deficyty zredukować. Dodatkowo, pracodawcy częściej oferują stałe zatrudnienie, stąd zwiększony przepływ pracowników z agencji do firm pracodawców użytkowników” – komentuje Agnieszka Zielińska, Kierownik Polskiego Forum HR.

Mimo spadku liczby godzin i liczby pracowników tymczasowych, obroty w zakresie pracy tymczasowej w 1Q2018 wzrosły o 6% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wśród firm członkowskich osiągając poziom ponad 892 mln PLN. Ma na to wpływ przede wszystkim wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 1Q2018, który jak podaje GUS był na poziomie ponad 7%.

Ponad 91% wszystkich umów zawieranych z pracownikami tymczasowymi przez agencje członkowskie PHHR to umowy o pracę. Mimo pełnego dopuszczenia przez ustawodawcę możliwości korzystania z umów cywilnoprawnych przez nowelizację, która obowiązuje od czerwca 2017 r., w firmach członkowskich procent ich zastosowania nie wzrósł.

Popyt na usługi rekrutacyjne nie słabnie

Wartość rynku rekrutacyjnego w PFHR w 1Q2018 wyniosła ok. 40 mln PLN, z czego 36,2 mln PLN dotyczyło przychodów uzyskanych z realizacji projektów rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców – to 20% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Blisko 3,7 mln PLN to przychody z usługi kierowania pracowników do zagranicznych pracodawców.

Przygotowało: Polskie Forum HR