W listopadowym wydaniu MONITORA.HR m.in.:

  • Najnowsze informacje dot. zmian prawnych
  • Rynek pracy w dobie pandemii – podsumowanie dobrych praktyk firm członkowskich Polskiego Forum HR
  • Najważniejsze informacje dot. rynku pracy

>>MONITOR_HR_11_2020<<<