W połowie 2019 roku dwie firmy Ctrl+HR i Concept Intelligence specjalizujące się w analizie danych w obszarze HR podjęły wyzwanie szukając odpowiedzi na jedno z najbardziej kluczowych pytań: Czy analityka HR jest przyszłością działów HR?

W tym celu, w okresie od 18 września do 18 października, przeprowadzone zostało Pierwsze Badanie Stanu Analityki HR w Polsce. W badaniu duży nacisk położony został na jakość danych wejściowych. Uzyskano 115 wypełnionych ankiet ze 103 firm. Najbardziej zaangażowały się firmy z takich branż jak: finanse, produkcja, usługi, fmcg/handel spożywczy, IT, SSC/BPO, budownictwo, handel niespożywczy, zdrowie, high-tech/telekomunikacja, energetyka/paliwa, transport/logistyka, zdrowie.

Badanie zostało podzielone na 3 obszary: Budżetowanie kosztów personalnych, Kontroling HR oraz Analityka HR. Celem badania było znalezienie odpowiedzi co jest mierzone, monitorowane, planowane? Przy pomocy jakich narzędzi? Dla kogo wykonywane są analizy oraz w jakim celu?

Odpowiedzi zgromadzone w raporcie pokazują ciekawe zależności oraz skłaniają do głębszych przemyśleń. Możemy dowiedzieć się np. jaka jest zależność pomiędzy poziomem rotacji pracowników, a rodzajem podejmowanych przez firmy działań naprawczych. Badanie zostało wzbogacone komentarzami 22 niezależnych ekspertów (analityków HR, HR Biznes Partnerów, ekspertów Comp&Ben, specjalistów i dyrektorów, a także osób specjalizujących się w rozwiązaniach technologicznych dla HR), którzy poza odniesieniem się do prezentowanych wyników, podzielili się z nami swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w tematach związanych z badaniem.

Pełny raport dostępny na http://www.badaniehr.pl