Polskie Forum HR (PFHR) podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w drugim kwartale 2019 roku.

Liczba pracowników tymczasowych nadal spada, ale widać już oznaki stabilizacji

W drugim kwartale 2019 firmy członkowskie PFHR zatrudniały blisko 89 tysięcy pracowników tymczasowych. W porównaniu do poprzedniego roku mamy do czynienia z wysokim spadkiem na poziomie 12%, ale w porównaniu do poprzedniego kwartału spadek jest już znacznie mniejszy i wynosi 2% (w poprzednim okresie spadek kwartał do kwartału wyniósł 12%). Widać więc, że sytuacja nieco się stabilizuje. Szacujemy, że w badanym okresie całkowita liczba pracowników tymczasowych w Polsce wyniosła ok. 294 tys.

Liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w agencjach PFHR w przeliczeniu na pełne etaty (FTE – full time equivalent) wyniosła 44,6 tys. i była mniejsza o 15% w porównaniu do poprzedniego roku i 3% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Ponad 88% pracowników tymczasowych w firmach członkowskich zatrudnianych było na podstawie umowy o pracę.

Obroty firm członkowskich PFHR

W 2Q2019 firmy członkowskie wygenerowały obroty całkowite na poziomie 965 mln PLN – o 3% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, ale o 2% więcej niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

Aż 83% tych obrotów to sprzedaż usługi pracy tymczasowej, która wyniosła ponad 805 mln PLN – 7% mniej niż w poprzednim roku i o 1% mniej niż w poprzednim kwartale. Szacujemy, że wartość tego rynku w Polsce w badanym okresie wyniosła ok. 1,58 mld PLN.

Rynek rekrutacji na rzecz polskich pracodawców odnotował niewielki, 2-procentowy spadek w porównaniu rok do roku, ale już w porównaniu do 1Q2019 zanotował 4-procentowy wzrost. Firmy członkowskie uzyskały obroty w tym zakresie na poziomie blisko 34 mln PLN. Dodatkowo w zakresie rekrutacji na rzecz zagranicznych pracodawców uzyskały obroty w wysokości ponad 4 mln PLN.

Przygotowała: Agnieszka Zielińska, Dyrektor Polskiego Forum HR