Polskie Forum HR (PFHR) podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w trzecim kwartale 2019 roku.

Liczba pracowników tymczasowych spada szybciej niż liczba pełnych etatów

W trzecim kwartale 2019 firmy członkowskie PFHR zatrudniały ponad 84 tysiące pracowników tymczasowych. W porównaniu do poprzedniego roku mamy do czynienia ze spadkiem na poziomie 19%, ale w porównaniu do poprzedniego kwartału spadek jest już znacznie mniejszy i wynosi 5% (w poprzednim okresie spadek kwartał do kwartału wyniósł 12%). Szacujemy, że w badanym okresie całkowita liczba pracowników tymczasowych w Polsce wyniosła ok. 280 tys.

Liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w agencjach PFHR w przeliczeniu na pełne etaty (FTE – full time equivalent) wyniosła 45,5 tys. W tym przypadku spadek rok do roku wyniósł 14% ale już w porównaniu kwartał do kwartał do kwartału mamy wzrost na poziomie 2%. Widać zatem, że średni okres zatrudnienia jednego pracownika tymczasowego nieco się wydłuża.

Ponad 87% pracowników tymczasowych w firmach członkowskich zatrudnianych było na podstawie umowy o pracę.

Obroty firm członkowskich PFHR

W 3Q2019 firmy członkowskie wygenerowały obroty całkowite na poziomie 1 016 mln PLN – o 2% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, ale o 5% więcej niż w drugim kwartale 2019 roku.

O 5% w porównaniu do poprzedniego roku spadły obroty w zakresie pracy tymczasowej, wśród firm członkowskich PFHR wyniosły 862 mln PLN. Szacujemy, że wartość tego rynku w Polsce w badanym okresie wyniosła ok. 1,5 mld PLN.

Rynek rekrutacji na rzecz polskich pracodawców również odnotował spadek na poziomie 7%. Firmy członkowskie uzyskały obroty w tym zakresie na poziomie ponad 31 mln PLN. Dodatkowo w zakresie rekrutacji na rzecz zagranicznych pracodawców uzyskały obroty w wysokości ponad 4,8 mln PLN.

 

Przygotowała: Agnieszka Zielińska, Dyrektor Polskiego Forum HR