Polskie Forum HR (PFHR) podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w trzecim kwartale 2017 roku, analizując wyniki firm członkowskich, reprezentujących około 55% wartości rynku pracy tymczasowej i 30% rynku rekrutacji stałych.

Rynek rekrutacyjny bije rekordy

Wysokość obrotów firm członkowskich PFHR w 3Q2017  (trzecim kwartale 2017 roku) w zakresie rekrutacji stałych na terenie Polski w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła aż o 29% osiągając wysokość 33,5 mln PLN. Jeszcze szybciej, bo aż o 36%, rosną rekrutacje międzynarodowe.

Stałą tendencją jest przewaga rekrutacji dla sektora usług w przypadku rekrutacji krajowych oraz sektora produkcyjnego w przypadku rekrutacji międzynarodowych.

Trudności z pozyskaniem odpowiednich kandydatów do pracy powodują, że pracodawcy coraz częściej korzystają z usług wyspecjalizowanych firm rekrutacyjnych.

Ubywa pracowników tymczasowych 

Mniej pozytywne informacje płyną z rynku pracy tymczasowej. Liczba pracowników tymczasowych w 3Q2017 wyniosła 125 tys. i nie zmieniła się znacząco w stosunku do poprzedniego kwartału, ale już porównując z tym samym okresem poprzedniego roku spadła o 5%.

FTE (czyli liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosła 62 tys., tyle samo co w drugim kwartale ale aż o 8% mniej niż w poprzednim roku.

Obserwujemy kontynuację trendu wzrostu liczby pracowników tymczasowych po 50 roku życia, w 3Q2017 o 7%. Pracownicy w tym przedziale wiekowym stanowią już 13% wszystkich pracowników tymczasowych (osoby poniżej 26 roku życia 43% , w przedziale 26 – 50 lat 44%).

Firmy członkowskie PFHR nadal zatrudniają przede wszystkim w oparciu o umowy o pracę – w tej formie pracuje 89% zatrudnianych pracowników tymczasowych.

Jako, że wynagrodzenia pracowników tymczasowych są coraz wyższe, rośną również obroty w zakresie pracy tymczasowej. W 3Q2017 firmy członkowskie PFHR wygenerowały obroty w zakresie pracy tymczasowej na poziomie 922 mln PLN, o 6% więcej niż w poprzednim kwartale i 2% więcej niż w poprzednim roku.

Wartość rynku agencji zatrudnienia w Polsce

Wzrost wartości rynku agencji zatrudnienia jest widoczny, ale nie tak wysoki jak w ubiegłym roku. Wynika to głównie ze spowolnienia na rynku pracy tymczasowej, która generuje ponad 90% całkowitego obrotu agencji.

Warto zwrócić uwagę na niesłabnące tempo wzrostu liczby agencji w Polsce – trzeci kwartał zamknęliśmy liczbą 8350 podmiotów działających na rynku, o blisko 400 więcej niż w poprzednim kwartale. Co więcej, w grudniu liczba agencji wynosi już 8900 podmiotów.

Źródło: dane PFHR