Polskie Forum HR skierowało do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismo dot. wątpliwości interpretacyjnych ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

>>>PISMO_PFHR_3_04_2020_Tarcza_antykryzysowa_praca_tymczasowa<<<

Nasze pytania dotyczą możliwości skorzystania z art. 15 g wyżej wymienionej ustawy w odniesieniu do pracowników tymczasowych objętych przestojem u pracodawców użytkowników. Odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania mają kluczowe znaczenie dla decyzji o możliwości utrzymania kilkuset tysięcy miejsc pracy pracowników tymczasowych.