Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem najważniejszych kwestii prawnych związanych z zatrudnieniem przygotowanym przez Polskie Forum HR.

  1. Strategia Demograficzna 2040
  2. Opiniowane projekty ustaw
    • Praca zdalna
    • Kontrola trzeźwości pracowników

Alert Prawny PFHR 7/2021