Krakowska branża IT nie pozostała obojętna na wpływ pandemii COVID-19. Co trzeci ekspert doświadczył zmian w ofercie zatrudnienia. Jedną z głównych konsekwencji było wstrzymanie podwyżek i awansów – przyznaje 55 proc. badanych w raporcie Devire „Branża IT w Krakowie”. 

Kraków jest liderem zatrudnienia w branży IT, w którym łącznie pracuje 79,9 tys. ekspertów[i]. Przy czym duży udział w rynku mają firmy z sektora usług wspólnych – 46,5 % z nich to przedstawiciele branży technologicznej. Outsourcing jest zatem jednym z czynników, który najsilniej kształtuje krakowski rynek pracy.

Firma rekrutacyjna i outsourcingowa Devire w okresie od czerwca do sierpnia br. przeprowadziła badanie wśród lokalnej społeczności ekspertów IT, w którym przygląda się kondycji branży IT w Krakowie. Choć w porównaniu do wyników ogólnopolskich, małopolska wypada korzystnie, to nadal rynek pracy w sektorze przechodzi widoczną transformację.

Kluczowe wnioski

  1. Pracownicy chcą elastycznych form zatrudnienia

Najpopularniejszą formą umowy, oferowaną ekspertom IT w Krakowie, jest umowa o pracę – wskazuje na to 55% osób, ale niewiele mniej osób korzysta z elastycznych form zatrudnienia. Z badania wynika, że na kontrakcie B2B pracuje już 42% ankietowanych, co jest wynikiem nieznacznie wyższym od ogólnopolskiego.

Z raportu wynika również, że po wybuchu pandemii zmieniają się preferencje pracowników. Więcej osób wskazuje, że wybrałoby umowę B2B, zamiast umowy o pracę – 47% pracowników z branży.

Co ciekawe, osoby, które są zatrudnione na kontrakcie, doceniają zalety współpracy na B2B i nie chcą umowy o pracę – tylko 5% ankietowanych wskazało, że przy okazji zmiany pracy wybrałoby umowę o pracę.

  1. Zmiany w ofercie zatrudnienia

W wyniku pandemii COVID-19 co trzeci respondent doświadczył zmian w ofercie zatrudnienia (36%). Najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest przejście na tryb zdalny – 88% pracowników. Ponad połowa ankietowanych w Krakowie przyznaje, że pandemia COVID-19 spowodowała wstrzymanie podwyżek i/lub awansów – 55% z nich. Trzecią najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest wstrzymanie premii – z taką sytuacją spotkało się 33% respondentów.

Co ciekawe osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, częściej niż na kontrakcie, zmniejszano wynagrodzenie w trakcie kryzysu – niższą pensję otrzymało 22% ekspertów na umowie o pracę, z kolei na B2B było to 9%.

Obszary, w których pracodawcy dokonywali zmian, nie różnią się od wyzwań w ujęciu ogólnopolskim. Co ciekawe jednak, na tle Polski mniejszy odsetek pracodawców w Krakowie zdecydował się na obniżenie wynagrodzenia swoim pracownikom. W jeszcze lepszej sytuacji na tle całego kraju znaleźli się krakowscy kontraktorzy. Tylko 9% z nich doświadczyło obniżenia wynagrodzenia.

Pokazuje to, że w czasie kryzysu pracodawcy uzyskują wymierne oszczędności poprzez obniżanie kosztów stałych przedsiębiorstwa, czyli przede wszystkim zatrudnienia. Z kolei mniej prawdopodobne i trudniejsze do wdrożenia będą oszczędności w obszarze zakontraktowanych usług – komentuje Grzegorz Opala, Manager zespołu IT Contracting w Devire

  1. Krakowscy eksperci częściej pracują zdalnie

Z przeprowadzonego badania wynika, że praca zdalna jest częściej oferowana w Krakowie niż w ujęciu ogólnopolskim (85% ekspertów z Krakowa pracuje zdalnie względem 75% w całej Polsce). Ponadto, w wyniku pandemii zwiększyły się oczekiwania pracowników, jeśli chodzi o wybór miejsca pracy.

Po powrocie do biur elastyczność, jeśli chodzi o miejsce wykonywania obowiązków, chce mieć już 94% ankietowanych. Ogółem co trzeci respondent chciałby pracować zdalnie w pełnym wymiarze, nawet jeśli firmy wrócą do biur (35% z nich).

Spośród osób, które przed pandemią nie miały możliwości pracy zdalnej, wszystkie chcą pracować z domu – w tej grupie 69% po powrocie do biur chce pracować minimum 1-3 dni w tygodniu z domu. Pozostałe 31% wolałoby pracować zdalnie w pełnym wymiarze.

  1. Utrzymanie motywacji wyzwaniem dla krakowskich liderów IT

Okazuje się, że firmy, które przed pandemią pracowały zdalnie, lepiej poradziły sobie z transferem swoich pracowników do domów. Z kolei sami pracownicy, którzy mieli możliwość pracy zdalnej przed pandemią przyznają, że łatwiej utrzymują swój poziom motywacji. Co trzecia osoba, która nie miała możliwości pracy zdalnej przed pandemią, odczuwa duży spadek motywacji podczas pracy z domu z upływem kolejnych tygodni.

Pandemia nie zmieniła znacząco poziomu motywacji ankietowanych. Nadal jednak w ogólnym rozrachunku motywacja podczas pracy zdalnej była niższa u krakowskich ekspertów w porównaniu do całej Polski (32% ekspertów w Polsce deklaruje, że są bardzo zmotywowani, z kolei w Krakowie tylko 26%).

 

Badanie „Branża IT w Krakowie” zostało przeprowadzone metodą CAWI w okresie od czerwca do sierpnia 2020 roku. Odpowiedzi udzieliło 426 respondentów z branży IT, w tym 105 ekspertów z Małopolski. Wśród ankietowanych znaleźli się specjaliści w zakresie: Software Development (38%), Security (13%), QA/Tests (13%), IT Administration (10%), Project Management (7%), Analiza (5%) i Business

Applications (3%).

***

Devire to firma rekrutacyjna i outsourcingowa oferująca usługi rekrutacji stałych, pracy tymczasowej, IT Contractingu oraz RPO. Firma działa w Europie od 1987 roku i posiada biura w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu oraz Frankfurcie, Monachium, Pradze, Ostrawie i Hradec Kralove.

[i] https://www.aspire.org.pl/wp-content/uploads/The-ASPIRE-Headcount-Tracker-2019-Executive-Summary.pdf