Zmiana w życiu zawodowym i konieczność poszukiwania nowej pracy to bardzo trudne momenty w życiu człowieka. Utrata pracy, jest na ósmym miejscu wśród 43 stresujących wydarzeń na skali stresu Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a. Outplacement to nie tylko element niwelujący stres związany ze zmianą, to inwestycja w budowanie dobrej perspektywy zawodowej.

>>>POBIERZ RAPORT Career Management 2020<<<

Zmiana to zagrożenie czy szansa?

Moment rozstania się z pracodawcą z inicjatywy pracodawcy to dla większości osób trudna chwila i bolesne przeżycie. Nawet jak pracownik otrzymuje od organizacji sygnały ostrzegawcze, to często ich nie zauważa, nie spodziewa się zmiany, jest zaskoczony informacją i w konsekwencji nieprzygotowany na zmianę.

Pracownik odczuwa zagrożenie – w naturalny sposób jego poczucie bezpieczeństwa zostaje mocno zachwiane, pojawiają się stany obniżonego poczucia własnej wartości, uaktywniają się negatywne przekonania. Osoba może mieć poczucie utraty pozycji społecznej lub wizerunku i w konsekwencji doświadczać poczucia beznadziei czy stanów depresyjnych. Pojawia się dużo pytań i wątpliwości, często też opór przed działaniem i mówieniem o sobie, ponieważ pracownik w takiej sytuacji:

 • nie potrafi skutecznie zaprezentować swojego doświadczenia zawodowego i ekspertyzy
 • nie wie, jak zademonstrować swoje mocne strony i kompetencje uniwersalne
 • nie potrafi mówić o swoich osiągnięciach językiem korzyści
 • nie wie, jak stworzyć mocne CV, które wyróżni się na tle innych kandydatów i będzie dopasowane do dostępnych ofert
 • nie ma świadomości, jak skutecznie szuka się ofert pracy na jawnym i ukrytym rynku pracy
 • nie ma pewności, jak dalej chce pokierować swoim życiem zawodowym

Dobrą praktyką wśród pracodawców jest zatem dołączenie do pakietu benefitów także usługi outplacementu, tak, aby pracownicy wiedzieli, że otrzymają nie tylko finansowe wsparcie od pracodawcy, ale także wsparcie specjalistów – doświadczonych konsultantów, często psychologów czy praktyków biznesu i ekspertów rynku pracy.

Dlatego dylemat, czy w takiej sytuacji wybrać dodatkową odprawę (wynagrodzenie) czy program wsparcia, program outplacementu, to pytanie o inwestycje w siebie i wykorzystanie tego momentu do świadomego zaplanowania dalszych kroków zawodowych. Moment zmiany może okazać się szansą na zatrzymanie się i zastanowienie, czego się potrzebuje, aby osiągnąć stabilność finansową, rozwój, i co stanowi dla danej osoby ciekawe i wartościowe wyzwanie zawodowe.

Outplacement to wyposażenie pracownika w umiejętności i narzędzia by samodzielnie odnalazł się na rynku pracy. To więcej niż napisanie CV i przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, to nadanie pracownikowi realnej perspektywy zawodowej. Coach kariery przekierowuje sposób myślenia i działania z nastawiania, że „zmiana” to zagrożenie na nastawienie, że „zmiana” to szansa. Szansa na przejęcie kontroli nad swoim życiem zawodowym, stworzenie osobistego planu zawodowego i podjęcie działań, które doprowadzą mnie do celu. W dzisiejszym, nieustannie zmieniającym się środowisku pracy, warto, aby każdy samodzielnie zarządzał swoją karierą. Zarządzanie to powinno być procesem na skalę całego życia, nie tylko na czas zmiany pracodawcy w określonym momencie.

Obszary programów outplacementowych

I. ODKRYWANIE SIEBIE. Ocena kariery

Każdy człowiek ma unikalny zestaw silnych stron, które może zaoferować na rynku pracy. Poprzez dokonanie oceny kariery zawodowej, uczestnik programu określa dotychczasowy zakres obowiązków, swoje umiejętności i kompetencje, identyfikuje dotychczasowe osiągnięcia i silne strony. Dodatkowo, odpowiada sobie na pytanie, co jest dla niego ważne w kolejnej roli u nowego pracodawcy, definiuje swoje wartości i kryteria niezbędne do osiągania satysfakcji zawodowej. Te działania nadają kierunku dalszym krokom w procesie zmiany.

Kluczowe jest, aby mówić o sobie w sposób asertywny i przedstawiać swoje osiągnięcia językiem korzyści, czyli podkreślać wartość swoich działań w obrębie poszczególnych obszarów, takich jak np.:
•          finanse, czyli zwiększenie przychodów, generowanie oszczędności, poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodów,

 • czas, czyli działania ukierunkowane na efektywność, czy oszczędność czasową
 • wytrwałość, czyli konsekwencja w działaniu, poradzenie sobie z przeszkodami.
 • usprawnianie, czyli przełamywanie przyjętych metod wykonywania pewnych zadań i rozpoznawania obszarów do poprawy, wdrażanie innowacji, nowych rozwiązań.
 • praca zespołowa, czyli efektywna współpraca i skuteczne komunikowanie się w obrębie różnorodnych zespołów.
 • adaptacja, czyli otwartość i elastyczność w działaniu.

II. OCENA OPCJI ZAWODOWYCH i BADANIE LOKALNEGO RYNKU. Analiza alternatyw na lokalnym rynku i dotarcie do lokalnego rynku pracy.

 

Na tym etapie uczestnik dokonuje analizy posiadanego doświadczenia, umiejętności, kwalifikacji oraz swoich zainteresowań i podejmuje decyzję, która z alternatyw jest dla niego najciekawsza i najlepsza jako dalsza perspektywa zawodowa. Analizę w obrębie czterech kluczowych opcji warto przeprowadzić narzędziem SWOT.

Podobna branża / podobne stanowisko lub funkcja
Ta możliwość wydaje się najbardziej oczywista, jeśli osoba dysponuje zestawem umiejętności kluczowych w swojej branży. Jest to naturalna kontynuacja pracy w poprzedniej roli.

Podobna branża / inne stanowisko lub funkcja
Jeśli osoba posiada uniwersalne umiejętności i potrafi przedstawić korzystny przebieg kariery w swojej obecnej organizacji lub branży, może podjąć się nowej roli, nowych zadań jednak w obrębie znajomej branży i środowiska pracy.

Inna branża / podobne stanowisko lub funkcja
Ta alternatywa umożliwia przeniesienie umiejętności i dostarczenie nowych bodźców w innym środowisku pracy. Jest ona warta rozważenia w przypadku, gdy zadowolenie z obecnej branży jest umiarkowane lub możliwość rozwoju maleje, a charakter stanowiska nadal związany jest z dużą satysfakcją.

Inna branża / inne stanowisko lub funkcja
Jeśli osoba dysponuje naprawdę silnymi uniwersalnymi umiejętnościami i myśl o podjęciu zupełnie odmiennej roli budzi ekscytację to ta alternatywa może być ciekawą. Warto podkreślić, że jest to opcja, która wiąże się z sporym ryzykiem i może oznaczać wdrażanie do zawodu niemalże od podstaw.

Mapę alternatyw warto przeanalizować w kontekście lokalnego rynku pracy. Może się okazać, że niektóre z opcji są mniej realne w lokalizacji, która interesuje daną osobę. Ten moment często staje się okazją do rozważenia relokacji.

W momencie, kiedy jest podjęta decyzja, która z alternatyw jest najbardziej korzystna, należy zaplanować sposób dotarcia do ofert pracy – zarówno na jawnym jaki i na ukrytym rynku pracy. Rekomendowane działania wykraczają poza standardowe przeglądanie ofert pracy dostępnych na portalach, a skupiają się na proaktywnym docieraniu do firm, które są w kręgu zainteresowań, jak również agencje zatrudnienia i firmy head-hunterskie i prezentowaniu swojego profilu oraz korzyści, jakie może osoba przynieść do organizacji. .

III. MARKA OSOBISTA. Budowanie pewności siebie i profesjonalnego wizerunku

Budowanie marki osobistej to praca nad spójnością pomiędzy tożsamością a wizerunkiem. Tożsamość łączy się poszukaniem odpowiedzi na pytanie, kim jest dana osoba i co ją wyróżnia, czyli jakie są jej wartości unikalne cechy, umiejętności i kompetencje, czyli obszary, które zostały zdefiniowane na etapie odkrywania siebie. Wizerunek to wszystko to, co jest widoczne dla otoczenia, w tym sposób jak i z kim się dana osoba komunikuje, z kim przebywa i jak zachowuje się w danym środowisku. Warto zastanowić się, jak jest się postrzeganym, co chce się w swoim wizerunku zmienić, jak definiuje tę osobę jej CV czy profil w mediach społecznościowych, w jaki sposób na rozmowie rekrutacyjnej przedstawia siebie i swoje kompetencje, jak dba o relacje i rozwój swojej sieci kontaktów. Zatem kluczowe jest stworzenie swojego profesjonalnego wizerunku spójnego z rolą i stanowiskiem, a także branżą. W tym zakresie wykorzystujemy takie narzędzia jak: skuteczne CV, czyli takie, które pokazuje mocne strony osoby i dostosowanie do danej roli i branży, efektywny profil zawodowy w media społecznościowych, sposób komunikowania się prezentujący mocne strony osoby.

IV. ZAMKNIĘCIE etapu. Rozmowa kwalifikacyjna, negocjacje

Celem rozmowy rekrutacyjnej jest sprawdzenie, na ile osoba ma kompetencje do pełnienia danej roli, jaką ma motywację do objęcia nowych zadań i jakie jest jej dopasowanie do organizacji. Warto o rozmowie kwalifikacyjnej myśleć, jak o możliwości „sprzedania” przyszłemu pracodawcy korzyści, które osiągnie zatrudniając daną osobę w firmie – pracodawca swoje korzyści wynikające z zatrudnienia danej osoby będzie szacował na podstawie jej umiejętności, wyników, które osiągała oraz rozwiązań, których może dostarczyć. Istotne jest, aby przygotować strategię na każdy z etapów rozmów rekrutacyjnych i dostosowywać swój komunikat w zależności od rozmówcy. Inny nacisk należy kłaść podczas krótkiej rozmowy telefonicznej i inny podczas  wywiadu behawioralnego.

Nowy rola to początek dalszego etapu w życiu zawodowym. Ważne jest, aby dobrze rozpocząć nową pracę i efektywnie wdrożyć się na stanowisku. Dlatego warto, aby osoba stworzyła swój plan na pierwsze 90 dni w nowej pracy, czyli . To również moment, kiedy osoba tworzy swój plan na dłuższą perspektywę zawodową. Rekomenduje się każdemu by szukał swojego mentora, osoby która dalej wesprze w doprecyzowaniu alternatyw na kolejne lata.

Okiem uczestnika programów outplacementowych.

Praca jest istotną częścią ludzkiego życia, nie tylko ze względu na pieniądze. Codzienny, przewidywalny rytm zajęć zapewnia poczucie bezpieczeństwa, skuteczności oraz podnosi poziom samooceny. Zmiany spowodowane utratą pracy mogą wywołać wiele silnych emocji. Zaangażowanie się w współpracę z Coachem kariery pozwala zbudować swoją strategię na dalszy rozwój kariery, na stworzenie swojej perspektywy zawodowej, która będzie przynosić spełnienie.

Uczestnicy programów outplacementowych doceniają ich wartość w dużej mierze za uświadamianie sobie złożoności czynników, które wpływają na satysfakcję w życiu zawodowym, uporządkowanie celów zawodowych i skierowanie swoich działań zawodowych w odpowiednią stronę, zbudowanie większej pewności siebie, czy też zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego odnalezienia się na rynku pracy. Kluczowa jest współpraca z doświadczonym coachem kariery, ekspertem w swojej dziedzinie, który indywidualnie i otwarcie podchodzi do konkretnych oczekiwań uczestnika programu outplacementowego.

 

Jolanta Jastrzębska, ekspert ds. zmiany kariery, Right Management, ManpowerGroup