Zapraszamy do zaposznania się z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, zarówno w zakresie regulacji prawnych jak i zman na rynku, które odnotowaliśmy w paździenriku.

Monitor.hr_11_2018