Z dniem 7 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. nowelizująca przepisy Kodeksu Pracy.

Zmiany dotyczą m. in.:

 • zasad wydawania świadectw pracy
  • obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy (art. 97 § 1 KP)
  • wydłużenie do 14 dni terminu na żądanie sprostowania świadectwa pracy i terminu na wystąpienie w tym zakresie do sądu pracy (art. 97 § 21 KP)
  • możliwość wystąpienia pracownika do sądu pracy z roszczeniem w przypadku nieotrzymania świadectwa pracy – orzeczenie sądowe zastępujące świadectwo pracy (art. 971 KP)
  • kara grzywny będzie grozić za niewydanie świadectwa pracy w terminie, nie jak dotychczas za jego niewydanie (art. 282 § 1 pkt 3 KP)
 • zakazu dyskryminacji – otwarcie katalogu przesłanek dyskryminacji (art. 113 oraz art. 183a KP)
 • odszkodowania za mobbing – brak obowiązku wykazania negatywnych skutków mobbingu, wystarczy wykazanie jego wystąpienia (art.943 § 4 KP)
 • przedawnienia roszczeń – pracodawca, chcąc powołać się na przedawnienia roszczenia pracownika, będzie musiał podnieść w sprawie zarzut przedawnienia (art. 292 KP)
 • urlopu wychowawczego – rozszerzenie uprawnień dla pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego (art. 163 § 3 KP)

>>>ustawa z dnia 16 maja 2019 r. nowelizująca przepisy Kodeksu Pracy<<<

>>>rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy<<<