Jakie są korzyści i wyzwania ze współpracy z osobami urodzonymi po 1990 roku? Czy jest to lojalna grupa i czy ich przełożeni są gotowi na współpracę z nowym pokoleniem? Odpowiedzi na m.in. te pytania przedstawia raport dr Anny Dolot – Eksperta HR w ATERIMA HR z Grupa ATERIMA.

Pracodawcy przyznają, że młodzi ludzie stanowią dziś od kilku do 35% zasobów ludzkich firmy. Na razie to mniejszość, ale sytuacja naturalnie będzie się zmieniać. ATERIMA HR zapytała przedstawicieli firm, które zatrudniają osoby z pokolenia Z, o opinie na temat tej grupy i o to, czy są przygotowani do zarządzania międzypokoleniowego.

Osoby z pokolenia Z różnią się od starszych współpracowników także pod względem sposobu komunikacji – mówi dr Anna Dolot, autorka raportu. – To pokolenie, które całe swoje życie wiodło w wolnym kraju. Wychowali się w świecie pełnym nowych narzędzi do komunikacji – powszechnie dostępnych, błyskawicznych i o globalnym zasięgu.

Pracodawcy przyznają, że młodzi w firmie to otwartość, pomysłowość, entuzjazm i ambicje. Okazuje się jednak, że przełożeni „zetek” dalecy są od bezkrytycznego zachwytu. Podkreślają, że młodzi ludzie bywają chaotyczni, szybko się rozpraszają, a cechy te tuszują wysoką pewnością siebie. Największe rozbieżności w opiniach charakteryzował jednak obszar związany z oczekiwaniami finansowymi pokolenia Z.

Cały raport zobaczyć można tutaj:

www.aterima.hr/raport-pokolenie-z-pracodawcy

Publikacja powstała w oparciu o badania jakościowe, a konkretnie wywiady pogłębione z pracodawcami. Uzyskane wyniki podzielono na trzy części. Pierwsza – na temat zalet i wad pracy z młodymi osobami. Druga część dotyczyła sposobów na motywowanie przedstawicieli pokolenia Z, a trzecia przyszłości, czyli przygotowań do współpracy między pracownikami z różnych grup wiekowych.

Raport „Pokolenie Z w ocenie pracodawców” to już druga analiza ATERIMA HR o obecności młodego pokolenia na rynku pracy. W pierwszej, opublikowanej kilka miesięcy temu o preferencje dotyczące zatrudnienia pytano samych przedstawicieli pokolenia Z. Dr Anna Dolot przebadała wówczas 1162 osoby urodzone w 1990 roku i później. Raport „Zawodowy alfabet pokolenia Z” dostępny jest na stronie www.aterima.hr/raport-preferencje.