Zrewidowana dyrektywa o delegowaniu pracowników od 30 lipca 2020 w całej Unii Europejskiej wprowadza m.in. obowiązek ustalania i przyznawania wynagrodzenia wg przepisów państwa przyjmującego oraz ogranicza możliwość stosowania polskiego prawa w zakresie warunków pracy tylko do 12 lub 18 miesięcy, chyba że polskie przepisy będą dla pracownika korzystniejsze.

Te zmiany wymagają od przedsiębiorców konkretnych działań dostosowawczych, miejscami dość radykalnych. Oznaczają także wyższe koszty działalności. Najważniejsze jest przygotowanie firm na te zmiany i zmniejszenie ryzyka popełniania błędów w świadczeniu usług w nowych ramach prawnych.

Więcej:

>>>Poradnik Inicjatywy Mobilności Pracy<<<