Z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie modelu pracy zdalnej. Większość z nich boryka się jednak z trudnościami – zarówno natury prawnej, technologicznej jak i psychologicznej. Ilość źródeł wiedzy i materiałów odnośnie pracy zdalnej jest wciąż dość ograniczona, a lista obaw zdaje się ciągle rosnąć.

>>>RAPORT PRACA ZDALNA<<<

Dlatego w 2019 Talent Place zdecydowało się zbadać stan pracy zdalnej w Polsce. Rozmawiając z ponad 200 firmami, które wdrożyły lub planują wdrożyć model pracy poza biurem, staraliśmy się zrozumieć na jakim etapie jesteśmy. Chcieliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie czy praca zdalna to kolejny benefit, czy może zupełnie nowy standard, który zdominuje rynek pracy? Efektem kilku miesięcy badań i rozmów z decydentami HR z wielu różnych branż jest raport “Praca zdalna 2019. Przywilej czy nadchodzący standard”.

  • Komu zależy na wprowadzeniu modelu pracy zdalnej?

Praca zdalna dotychczas była postrzegana głównie jako benefit dla pracowników. W niektórych branżach, np. IT, powoli zaczyna być traktowana nie jako dodatkowa korzyść, ale nowy standard. Pracownicy coraz częściej oczekują możliwości pracy zdalnej przynajmniej 1-2 dni w tygodniu. Perspektywa możliwości pracy poza biurem, z rajskiej plaży, albo przynajmniej bez wychodzenia z domu, wydaje się kusząca zwłaszcza młodym pokoleniom, które dopiero wchodzą na rynek pracy. A co na to pracodawcy?

Zainteresowanie pracą zdalną wśród firm rośnie. Organizacje, które nie działają w takim modelu zaczynają planować jego wdrożenie, a te, których zespoły pracują poza biurem dostrzegają coraz większe korzyści. Podczas badania przeprowadzonego przez Talent Place podczas Forum Dyrektorów HR 2019, aż 89% respondentów wykazało zainteresowanie wdrożeniem pracy zdalnej. Żeby to zrobić planują sięgnąć po pomoc ekspertów lub doświadczenia innych firm.

  • Praca zdalna = obustronne korzyści

Ilość korzyści, które praca zdalna daje pracodawcom i pracownikom zdaje się rosnąć. Jako te najbardziej oczywiste, firmy wymieniają oszczędność czasu pracownika np. na dojazd do pracy (33,5% respondentów) oraz oszczędności kosztowe związane z brakiem konieczności utrzymania lub powiększania przestrzeni biurowych. Okazuje się jednak, że dla pracowników ważniejsza niż krótszy czas dojazdu, staje się możliwość łatwiejszego godzenia obowiązków służbowych i domowych. Pracodawcy z kolei zaczynają dostrzegać ogromny potencjał w poszukiwaniu pracowników poza lokalnym rynkiem, co znacznie powiększa pulę kandydatów i adresuje problem niedoboru specjalistów.

  • Mimo licznych benefitów, budowanie zdalnych zespołów jest wyzwaniem.

Wdrożenie modelu pracy zdalnej w organizacji może przebiegać na wiele sposobów – część firm zaczyna od  zaproponowania swojej obecnej kadrze możliwości pracy zdalnej w określonym wymiarze czasu. Później w miarę potrzeb i możliwości, zwiększa ten zakres pozwalając coraz rzadziej odwiedzać biuro.  Inne, zwłaszcza mniejsze firmy i start-upu opierają swój model na zespołach rozproszonych i poszukują pracowników, którzy od początku będą pracować w 100% zdalnie, np. z innej lokalizacji. A to, okazuje się trudne.

Według raportu Talent Place “Praca zdalna 2019. Przywilej czy nadchodzący standard” aż 81% z 200 przebadanych firm przyznaje, że rekrutacja pracowników zdalnych jest wyzwaniem. Co za tym stoi? Z jednej strony, nastawienie kandydatów, którzy ze względu na indywidualne preferencje lub wcześniejsze przyzwyczajenia, nie są jeszcze gotowi, żeby w pracować efektywnie poza biurem. Z drugiej strony, metody rekrutacji i wdrażania zdalnych pracowników bywają przestarzałe i często nie są przystosowane do aktualnych potrzeb kandydata. Zwłaszcza jeśli cały proces rekrutacyjny odbywa się poza biurem – np. przez telefon. Co więcej, 21,5% ankietowanych firm przyznaje, że na rynku nie ma dobrego źródła pracowników zdalnych, a ogłoszenia na portalach z ofertami pracy to nadal najczęstszy sposób poszukiwania kandydatów.

  • Czy pracodawcy są gotowi zaufać pracownikom?

Aż 66% firm, które wzięły udział w badaniu Talent Place twierdzi, że nie korzysta z jakichkolwiek metod monitorowania i rozliczania pracy zdalnych/rozproszonych zespołów. Część decydentów HR, którzy wypowiedzieli się na ramach raportu przyznaje wprost, że dopóki firma nie zaufa zdalnemu pracownikowi, efektywna praca zdalna nie jest możliwa. Mikrozarządzanie wskazywane jest jako główna przeszkoda w skutecznym funkcjonowaniu zespołów zdalnych, a według 68,5% ankietowanych umiejętność samozarządzania i samodzielność to najważniejsze predyspozycje zdalnych pracowników. Wniosek nasuwa się sam – praca zdalna bez odpowiedniej dozy zaufania prawdopodobnie się nie sprawdzi.

  • Praca zdalna, ale budowanie relacji nadal odbywa się w biurze

Nawet firmy, których większość pracowników operuje poza biurem (np. polskie przedsiębiorstwo Netguru), widzą konieczność spotkań z pracownikami “na żywo”. Dotyczy to zarówno etapu rekrutacji i wdrażania nowych członków zespołu, jak i współpracy z pozostałymi pracownikami. Aż 76% ankietowanych przeprowadza onboarding w biurze, a ponad ⅓ firm organizuje cykliczne spotkania z osobistym udziałem pracowników. Praca zdalna okazuje się być wyzwaniem również dla relacji między pracownikami. Brak możliwości załatwienia bieżących spraw “przy ekspresie” i niedoinformowanie odnośnie projektów czy bieżących spraw, to tylko przykłady negatywnych skutków, które odczuwają osoby pracujące zdalnie.

Również z perspektywy managerów, znacznie trudniej jest zarządzać zespołem, który nie pracuje ze sobą na co dzień w biurze. Jednocześnie, ankietowani zgodnie wskazywali, że budowanie relacji w zespole wpływa pozytywnie na efektywność pracy i lojalność pracowników. Dlatego mimo wykorzystania nowoczesnych narzędzi i pracy nad efektywną komunikacją, pracodawcy w Polsce nadal widzą potrzebę fizycznej obecności pracownika w biurze.

Czy w Polsce będzie pojawiało się coraz więcej firm pracujących zdalnie? Zdecydowanie tak – zwłaszcza w związku z obecną sytuacją, która niejako zmusiła firmy do przetestowania tego modelu. Czeka nas jednak jeszcze długa droga zanim obie strony – pracodawcy i pracownicy – będą w stanie czerpać z pracy zdalnej maksimum korzyści.

 

Źródło: Talent Place