W dniu 11 lutego 2021 roku Konfederacja Lewiatan wraz z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych zawarły porozumienie w sprawie ustanowienia programu certyfikującego agencje zatrudnienia „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”.

Głównym założeniem wdrażanego programu jest promowanie działających na polskim rynku agencji zatrudnienia, które przestrzegają obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności, wykazują ponadprzeciętną jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia oraz podejmują działania służące zwiększeniu zadowolenia zatrudnionych pracowników. Certyfikacja agencji ma na celu weryfikację jakości usług świadczonych przez nie usług, poprawę wizerunku branży oraz promocję dobrych praktyk.

Składanie wniosków o nadanie certyfikatu „Agencji zatrudnienia przyjaznej pracownikom” będzie możliwe już za kilka tygodni. Polskie Forum HR, którego celem jest dbanie o wysoką jakość branży zatrudnienia oraz promowanie dobrych praktyk, wspiera przedstawiony projekt.