Stopa bezrobocia w kwietniu br. spadła o 0,3 pkt. proc. – do 6,3% – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny. Spadek odnotowano we wszystkich województwach.

Liczba bezrobotnych w kwietniu br. wyniosła 1,04 mln osób i w porównaniu z marcem 2018 roku  spadła o 47,9 tys. osób (o 4,4%). W tym samym okresie ubiegłego roku (kwiecień 2017 – marzec 2017) spadek liczby bezrobotnych wyniósł 71,5 tys. (o 5,4%).

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) spadek był w:

  • warmińsko-mazurskim- o 6,7% (4,1 tys. osób);
  • zachodniopomorskim – o 6,1% (3,2 tys. osób);
  • wielkopolskim – o 5,1% (o 3,1 tys. osób);
  • opolskim – o 4,9% (o 1,2 tys. osób).

Liczba bezrobotnych w kwietniu br. była o 208,4 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 16,6%). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 139,6  tys.  Liczba ofert zgłoszonych w kwietniu br. była o  4,0 tys., czyli o 3% wyższa niż w kwietniu 2017 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu br. 6,3% i w porównaniu do marca 2018 r. spadła o 0,3 punktu procentowego. W tym samym czasie ubiegłego roku (kwiecień 2017 – marzec 2017) bezrobocie o 0,4 punktu (z poziomu 8,0% w marcu do 7,6% w kwietniu). Stopa bezrobocia w kwietniu br. była o 1,3 punktu procentowego niższa niż rok temu. Od 1991 r. nigdy wskaźnik bezrobocia w kwietniu nie był niższy niż obecnie. W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 punktu do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Natężenie bezrobocia spadło najsilniej (o 0,7 punktu) w województwie warmińsko-mazurskim, czyli tam gdzie bezrobocie wciąż jest najwyższe i wynosi 11,1%.

Źródło: MRPiPS