Z cyklu DOBRE PRAKTYKI W AGENCJACH ZATRUDNIENIA prezentujemy projekt w zakresie podnoszenia kwalifikacji realizowany przez firmę ManpowerGroup.

Zgodnie z raportem „Niedobór talentów” ManpowerGroup aż 51% polskich pracodawców ma trudności z obsadzaniem miejsc pracy nowymi pracownikami. Największy odsetek firm – 33% – walczy z tym problemem poprzez zapewnianie dodatkowych szkoleń i możliwości rozwoju.

Era cyfryzacji i automatyzacja procesów zmieniają sposób wykonywania pracy i zmuszają pracowników do rozwijania nowych umiejętności. Rodzi to również potrzebę znalezienia rozwiązania dla osób zatrudnionych w schyłkowych branżach, których kompetencje nie są pożądane na rynku pracy, a którzy szukają dla siebie nowej drogi zawodowej. Odpowiedzią na problemy związane z rynkiem pracy i niedoborem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach są programy szkoleniowe oparte o reskilling i upskilling kandydatów.

Założenia projektu opartego o reskilling i upskilling:

 • wypełnienie luki kadrowej,
 • przekwalifikowanie pracowników ze schyłkowych branż do sektorów wykazujących tendencję wzrostową,
 • zapewnienie pracownikom możliwości dostosowania ich kompetencji do cyfrowej rzeczywistości.

Zalety projektu zrealizowanego przez ManpowerGroup „Kobiety w IT. Testerka oprogramowania”:

 • umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia niezbędnych kwalifikacji do rozpoczęcia pracy w rozwijającej się branży ICT na stanowisku Testera oprogramowania funkcjonalnego,
 • w programie wzięło udział 50 kobiet,
 • beneficjentki projektu wzięły udział w szkoleniach zawodowych z zakresu m.in. tworzenia i testowania oprogramowania, metodyki prowadzenia projektów informatycznych. Agile/SCRUM, procesów biznesowych w firmach,
 • projekt zakończył się 3-miesięcznym stażem w firmach/działach IT na stanowisku Tester,
 • projekt skierowany był do grupy kobiet, których przekwalifikowanie zawodowe przyczyniło się do znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia – w oparciu o umowę o pracę w firmach trójmiejskich z branży ICT lub w działach informatycznych innych firm.

Korzyści z wdrożenia projektów opartych o reskilling i upskilling:

 • zmniejszone koszty rekrutacji,
 • zmniejszona rotacja, szczególnie w działach narażonych na zmiany wynikające z automatyzacji procesów – zajmujących się administracją oraz zarządzaniem biurem, finansami i księgowością,
 • zapewnienie bezpieczeństwa realizacji projektów.

Rozwój pracownika wewnątrz organizacji, przekwalifikowanie zawodowe i przesunięcie na inne funkcje w organizacji (redeployment) zakłada, że firma w oparciu o swoja długofalową politykę zdefiniuje niezbędne kompetencje wewnątrz organizacji. Określi, jakie ma zasoby tu i teraz i zaplanuje rozwój kompetencji poprzez stworzenie programów rozwojowych dla pracowników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, z naciskiem na wyposażenie pracowników w niezbędne dla organizacji kompetencje i wiedzę. Mobilność pracownika to proces biznesowy, w który zaangażowane są zarząd, działy personalne, bezpośredni managerowie i dlatego niezbędna jest synergia ich działań.

Efektywny program zakłada pozyskanie umiejętności i kompetencji, które można wykształcić w relatywnie krótkim czasie (do 6 miesięcy). Program powinien mieć zatem praktyczny wymiar, z wykorzystywaniem zaplecza technologicznego firmy (park maszynowy, narzędzia w środowisku pracy, praktycy z organizacji). Ważne, aby pracownik szybko zdobył potrzebne umiejętności i od razu rozpoczął pracę, wykorzystując nowo nabyte kompetencje.

ManpowerGroup

>>>RAPORT Rynek agencji zatrudnienia 2018<<<