Blisko trzy lata temu wejście w życie Rozporządzenia 2016/679 zmieniło zasady ochrony danych osobowych w Europie. Branża agencji zatrudnienia, zatrudniająca w Polsce ponad 700 tys. pracowników tymczasowych i rekrutująca około 200 tys. pracowników rocznie, musiała sprostać nowym regulacjom. Aby wesprzeć branżę w tym procesie, Polskie Forum HR przygotowało kolejną edycję publikacji RODO – mały kodeks postępowania dla agencji zatrudnienia.

>>>RODO_mały_kodeks_postępowania_dla_agencji_zatrudnienia_II_edycja<<<

 

Punktem wyjścia do przygotowania „RODO mały kodeks postępowania. II edycja” była  pierwsza odsłona publikacji, która ukazała się w 2018 roku. Biorąc pod uwagę wyzwania, które nadal stoją przed branżą rozbudowano pierwszą edycję o nowe przykłady, rozszerzoną argumentację, dodatkowe przestrzenie działalności agencji oraz o suplement wskazujący możliwe do zastosowania techniczne i organizacyjne środki zabezpieczeń.

Pracodawca użytkownik administratorem danych pracowników tymczasowych

Mimo, iż nowe zasady przetwarzania danych osobowych funkcjonują już od 2018 roku, pewne aspekty nadal budzą wątpliwości interpretacyjne. Szczególnie obszar dotyczący zatrudniania pracowników tymczasowych, roli agencji i pracodawcy użytkownika, który biorąc pod uwagę pojawiające się głosy, wydaje się nierozstrzygnięty. Analiza relacji pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem oraz roli pracodawcy użytkownika w świetle RODO musi być dokonywana z uwzględnieniem przepisów Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W opinii Polskiego Forum HR pracodawca użytkownik pełni samodzielną rolę administratora danych, działając we własnym celu i posługując się własnymi środkami przetwarzania. W drugiej edycji małego kodeksu postępowania celowo rozbudowano cześć poświęconą temu aspektowi, kompleksowo uzasadniając takie stanowisko.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi kierowania pracowników do zagranicznych pracodawców oraz legalizacji zatrudnienia obywateli państw trzecich

Te obszary nie zostały ujęte w małym kodeksie postępowania opublikowanym przez Polskie Form HR w 2018 roku. Z uwagi na rozwój usług HR, szczególnie wzmożoną współpracę z kandydatami do pracy spoza granic Unii Europejskiej, przeanalizowano te procesy, szczegółowo opisując zasady przetwarzania danych, które im towarzyszą.

Suplement

W II edycji znalazł się rozbudowany materiał dotyczący wybranych technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczeń danych osobowych. RODO bardzo oszczędnie wypowiada się w tym temacie, wskazuje jedynie m.in. na pseudonimizację i anonimizację danych jako sposoby zabezpieczenia danych. Bazując na doświadczeniu ekspertów na co dzień zajmujących tematyką RODO w agencjach zatrudnienia, opracowaliśmy listę możliwych działań, które agencje mogą podejmować w celu minimalizowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. Lista ta jest szczególnie przydatna w przypadku mniejszych firm, które nie mają tak rozbudowanego zaplecza ekspertów we własnych strukturach.