Jakimi pracownikami są urodzeni po 1990 roku? Gdzie szukają pracy? Jakie mają oczekiwania finansowe? Odpowiedzi na m.in. te pytania zawiera nowy raport dr Anny Dolot – Eksperta HR w ATERIMA HR.

Prawie w każdej organizacji spotykają się ze sobą pracownicy z różnych przedziałów wiekowych. Najmłodszym pokoleniem pracowników jest dziś generacja Z, która świetnie czuje się w świecie nowych technologii. Dr Anna Dolot z ATERIMA HR, która regularnie bada zmiany na rynku pracy, postanowiła sprawdzić, jak młode pokolenie funkcjonuje w pracy.

Okazuje się, że pokutujące stwierdzenie o niestałości młodego pokolenia to mit. Prawie 40% badanych przyznało, że mogłoby przepracować w jednej firmie nawet całe życie, gdyby praca była atrakcyjna.

Co zatem sprawia, że miejsce pracy jest dla młodych interesujące? Przywiązują wagę do wynagrodzenia (91%), ale też do innych czynników takich jak:
•    atmosfera w pracy (93%)
•    przełożony, który dzieli się wiedzą i doświadczeniem (87%)
•    rozwój przez udział w ciekawych projektach (79%).

Cały raport dostępny jest tutaj:
www.aterima.hr/raport-pokolenie-z 

Publikacja podzielona jest na trzy rozdziały odpowiadające zbadanym obszarom. Pierwszy dotyczy charakterystyki pokolenia Z i zderzenia wyników ze stereotypami na jego temat. W drugiej części sprawdzono kwestie związane z rekrutacją, czyli m.in. gdzie młodzi szukają pracy i co skłania ich do aplikowania do firmy. Ostatni rozdział opisuje motywacje generacji Z.

Więcej informacji także na: www.aterima.hr