Praca przymusowa to problem dotyczący nie tylko krajów Globalnego Południa, ale i krajów wysokorozwiniętych. Firmy uwikłane w korzystanie z pracy przymusowej, najczęściej są tego nieświadome, a koszty związane z utratą kontraktów i reputacji, są bardzo wysokie.

Nie ryzykuj! Może już spotkałeś się z sytuacją, gdy warunkiem współpracy z dużą zagraniczną firmą było wykazanie, iż posiadasz procedury minimalizujące ryzyko pracy przymusowej.

Jeśli chciałbyś poznać praktyczne narzędzia, które pomogą Ci przeciwdziałać temu ryzyku zapraszamy na bezpłatny warsztat organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu oraz Grupą roboczą ds. osób świadczących pracę.

Warsztat odbędzie się 28 października 2020 r. w godz. 10:30 – 14:00. Podczas warsztatu zaprezentujemy kompleksowy zestaw praktycznych narzędzi dla firm, które pomogą Ci przeciwdziałać temu ryzyku. Na warsztacie dowiesz się:

  • jak rozpoznać pracę przymusową, jakie są jej znamiona,
  • jak zawierać umowy o współpracę gwarantujące bezpieczeństwo i możliwość weryfikacji czy Twój partner biznesowy wywiązuje się ze swoich deklaracji,
  • jak tworzyć procedury należytej staranności na rzecz przeciwdziałania pracy przymusowej,
  • jak monitorować postępy i tworzyć plany naprawcze.

Swoim doświadczeniem i wskazówkami podzielą się eksperci, praktycy z firm oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie i ściganie pracy przymusowej (m.in. przedstawiciele PIP, MSWIA, ministerstwa odpowiedzialnego za prawo pracy).

Warsztat zostanie poprowadzony w oparciu o PORADNIK przygotowany przez Grupę roboczą do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę, działającą pod Zespołem do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organ pomocniczy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) pod koordynacją Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

>>> FORMULARZ REJESTRACYJNY <<<