WEBINAR: Prawo Pracy w czasach epidemii COVID 19. Niezbędnik prawny dla organizacji z uwzględnieniem „tarczy antykryzysowej” oraz specyfiki  pracy tymczasowej

7 kwietnia 2020 r. (wtorek)

Godz. 10:00 – 13:00

Prowadzący: adw. Piotr Wojciechowski

Koszt: 250 PLN (dla firm członkowskich Polskiego Forum HR udział bezpłatny)

PROGRAM:

Uczestnicy webinarium zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę dotyczącą stosowania przepisów prawa pracy w praktyce w dobie zagrożeń epidemiologicznych. Prowadzący w szczególności zwróci uwagę na kluczowe kwestie prawne związane z odsuwaniem pracowników od wykonywanej pracy, zachowaniem lub nie zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie nieświadczenia pracy, zasadami udzielania przymusowych urlopów wypoczynków, charakterem prawnym kwarantanny, zarządzaniem czasem pracy i pracą zdalną, oraz zasadami rozwiązywania umów o pracę. W pierwszej części webinarium uczestnicy zapoznani zostaną z przepisami obowiązującego prawa, w drugiej poznają zasady stosowania tych przepisów w praktyce, wzorami pism i innych niezbędnych zarządzeń w tym okresie,  a w trzeciej będą mieli unikatową możliwość zadawania pytań, na które prowadzący udzieli obszernych odpowiedzi.  

I . WIEDZA

 1. Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy.
 2. Badania lekarskie w dobie COVID 19
 3. Czas pracy w czasach koronawirusa.
 4. Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 5. Kwarantanna – zasady postępowania.
 6. Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania.
 7. Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy z „tarczy antywirusowej”- zasady stosowania.

 II. CASE STUDY

 1. Zasady odsuwania pracownika od wykonywanej pracy.
 2. Udzielanie urlopu w praktyce.
 3. Tajniki pracy zdalnej: zasady, zlecenia, wzory.
 4. BHP – o czym trzeba pamiętać.

III. PYTANIA OD UCZESTNIKÓW