W celu zminimalizowania niebezpieczeństw związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Polskie Forum HR rekomenduje firmom członkowskich wdrożenie następujących  mechanizmów zapobiegawczych:

  • zapoznanie się z informacjami i zaleceniami opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i upowszechnienie ich wśród pracowników,
  • niepodróżowanie do krajów, w których ryzyko zarażenia się koronawirusem jest największe; aktualne dane są dostępne na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które można sprawdzić pod linkiem: lista krajów,
  • w przypadku odbycia takiej podróży lub styczności z osobą, u której wykryto koronawirusa lub została objęta kwarantanną zalecamy, aby poinformować o tym fakcie przełożonego (telefonicznie); następnie zalecamy skierowanie tego pracownika do wykonywania pracy zdalnej przez kolejnych 14 dni (licząc od dnia powrotu do kraju lub styczności z osobą chorą),
  • zastępowanie spotkań służbowych (również z kandydatami) np. telekonferencjami, jak również unikanie zatłoczonych miejsc i ograniczanie podawania dłoni na powitanie,
  • maksymalne ograniczenie podróży prywatnych w rejony występowania koronawirusa,
  • szczególnie teraz przestrzeganie zasady „czystego biurka”, biorąc pod uwagę możliwe zagrożenie objęcia kwarantanną naszych miejsc pracy (co zazwyczaj bywa nagłe i niespodziewane),
  • monitorowanie sytuacji u pracodawców użytkowników w celu zapewnienia maksymalnej ochrony pracownikom tymczasowym.