23 października 2018 w Warszawie

Prowadzący:

dr Michał Czarnecki, OMNIMODO

Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obronił w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2015-2017 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się przygotowaniem opracowań i analiz z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym obszarze. Zawodowo związany również z prawem administracyjnym oraz gospodarczym. W Omni Modo Sp. z o.o. prowadzi audyty i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Program szkolenia – Rodo w branży HR

 1. Reforma prawa ochrony danych osobowych
 • RODO – przyczyny i skutki reformy dla branży HR
 • wpływ na ustawodawstwo krajowe
 • kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych – kiedy, za co  i wobec kogo
 1. Dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników – pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie
 • dane osobowe na gruncie GDPR – nowe definicje
 • zasady i podstawy przetwarzania danych zwykłych oraz wrażliwych
 • rekrutacja i zatrudnianie pracowników – rozszerzone obowiązki informacyjne
 • powierzanie danych osobowych – nowe zasady i nowe umowy
 1. Nowelizacja kodeksu pracy
 • jakie dane pracodawca zawsze może przetwarzać
 • kiedy wymagana jest zgoda
 • dane biometryczne
 • jakich danych przetwarzać nie wolno
 1. Monitoring pracowniczy
 2. Obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia ochrony danych osobowych
 • jakie naruszenia, kiedy i komu należy zgłaszać
 • jak przygotować organizację do dokonywania zgłoszeń
 1. Nowe prawa osób, których dane dotyczą
 • żądanie przeniesienia danych do innego administratora
 • ograniczenie przetwarzania danych
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do sprzeciwu
 1. Retencja danych kadrowych
 • kiedy, co i jak usuwać
 • polityka retencji
 • podstawowe funkcjonalności systemów informatycznych
 1. Profilowanie
 • profilowanie „zwykłe”
 • decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 1. Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania
 2. Inspektor ochrony danych osobowych (IOD/DPO)
 • kiedy trzeba, kiedy można a kiedy powinniśmy powołać IOD/DPO?
 • uprawnienia i obowiązki IOD/DPO
 • praktyka funkcjonowania IOD/DPO w organizacji

Zakończenie

 • podsumowanie i pytania