SZKOLENIE TYLKO DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO FORUM HR

Termin: 8 lutego 2018

Miejsce: Warszawa, siedziba Polskiego Forum HR

OPIS:

Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że od 25.5.2018 r. zacznie obowiązywać nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wymusi zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Jednym z działów w firmie, który nie uniknie konieczności dostosowania się do nowych regulacji będzie HR. W interesie każdego pracodawcy, który chce uniknąć bardzo wysokich kar finansowych jest zatem pozyskanie wiedzy o nowych obowiązkach nałożonych na administratorów danych.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian Kodeksu pracy. W trakcie szkolenia dowiesz się jak uniknąć problemów związanych z niewłaściwym zatrudnianiem pracowników, w tym ze źle przeprowadzonym procesem rekrutacyjnym. Odnosi się to zarówno do przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji, jak i ochrony danych osobowych.
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, a zatem każdej firmy działającej na polskim rynku.

1. Rozporządzenie unijne a Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych

2. Główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych

3. Zasady prawidłowego procesu rekrutacyjnego
– jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie?
– jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji i jakie są konsekwencje jego złamania?
– jakie są roszczenia osoby dyskryminowanej?
– jak zgodnie z prawem przygotować ogłoszenie o pracę?
– jakich informacji możemy żądać od kandydata na pracownika?
– jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji?
– czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne?
– jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników?

4. Zakres danych osobowych pozyskiwanych od pracownika tymczasowego
– jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie?
– jakie są roszczenia pracownika dyskryminowanego?
– co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres informacji który może legalnie pozyskać?
– czy można monitorować pracowników?
– czy możliwe jest przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (np. odcisk palca do kontroli czasu pracy)?

5. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych – RODO a ustawa o ochronie danych osobowych
– zasada legalności
– zasada celowości
– zasada adekwatności
– zasada merytorycznej poprawności
– zasada integralności i poufności danych
– zasada ograniczenia przechowywania danych
– zasada przejrzystości
– zasada rozliczalności

6. Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu w świetle RODO i ustawy o ochronie danych osobowych
– dane osobowe zwykłe
– dane osobowe szczególnych kategorii
– dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych

7. Nowe wymagania dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
– jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody?
– czy dotychczasowe klauzule zgody w maju 2018 wciąż będą aktualne?
– kiedy warto uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych?

8. Status Agencji Pracy Tymczasowej i pracodawcy użytkownika jako podmiotów przetwarzających dane osobowe w związku z zatrudnianiem pracowników tymczasowych
– kto to jest administrator danych osobowych?
– kto to jest współadministrator?
– kto to jest procesor?

9. Powierzanie przetwarzania danych zawiązanych z zatrudnieniem tymczasowym
– zakres i treść umowy z procesorem
– obowiązki procesora

10. Obowiązki administratora danych osobowych
– obowiązek informacyjny
– wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default”
– wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
– rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
– zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
– szacowanie ryzyka
– ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych
– inspektor danych osobowych zamiast ABI – czy jego powołanie jest konieczne?

11. Prawa kandydatów na pracownika tymczasowego i pracowników tymczasowych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
– prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR – jak i kiedy informować w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych?
– prawo dostępu do danych
– prawo do sprostowania danych
– prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
– prawo do ograniczania przetwarzania
– prawo do przenoszenia danych
– prawo do sprzeciwu
– prawo do niepodlegania profilowaniu,
– prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)

12. Sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych związanych z zatrudnieniem tymczasowym
– zasady nakładania kar
– wysokość kar