Termin: 9 października 2018

Miejsce: siedziba Polskiego Forum HR w Warszawie

PROWADZĄCY

r.pr. Przemysław Ciszek

 Program szkolenia

 1. Zasady legalizacji pracy w Polsce
 • Jakie nowe zasady obowiązują / będą obowiązywać od 2018 r. w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)
 • W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw?
 • W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
 • Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata
 1. Zmiany przepisów dotyczących legalizacji pobytu 02.2018
 • Mniej formalności przy zdobywaniu zezwoleń na pobyt i pracę (plus kart pobytu)
 • Czy trzeba zawierać umowę przed wystąpieniem o zezwolenie na pobyt?
 • Zezwolenia ICT i Mobile ICT
 1. Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
 • Zezwolenie na pracę typu „A”
 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy
 • Jak ocenić, czy zezwolenie jest w ogóle konieczne
 • zezwolenie na pobyt i pracę)
 • Przejmowanie pracowników/zleceniobiorców innej firmy – co zrobić?
 1. Legalizacja pobytu i pracy obywatel Ukrainy
 • Przejmowanie osoby już zatrudnionej
 • Zatrudnienie „od nowa”
 1. Legalizacja pracy i pobytu obywateli państw nieobjętych procedurą oświadczeniową
 • Przejmowanie osoby już zatrudnionej
 • Zatrudnienie „od nowa”
 • Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)
 1. Legalizacja pobytu
 • Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Ruch bezwizowy
 1. Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować).
 • Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a „procedura 108”.
 • Przedłużanie zezwoleń na pracę
 • Odnowienie dokumentów pobytowych