Cel szkolenia:
• Zdobycie wiedzy dotyczącej projektowania i przeprowadzania AC.
• Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji za pomocą AC.
• Rozwój umiejętności przekazywania feedbacku.

Metody szkoleniowe:
•Metodologia: zadania zespołowe, ćwiczenia w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków, ćwiczenia w parach

Doskonalone kompetencje:
•Komunikacja/ Relacje z innymi/ Zręczność interpersonalna/ Asertywność/ Orientacja na wynik/ Krytyczne myślenie/ Myślenie analityczne/ Zarządzanie procesem

Czas trwania: 2 dni

PROGRAM

I.Wstęp do AC i DC

•Na czym polega Assessment i Development Center?
•Główne elementy AC i DC. Różnice w metodach.
•Zespół AC i DC i jego zadania w procesie.
II. Elementy AC i DC – profile kompetencyjne/ model kompetencyjny
•Definicja i komponenty kompetencji.
•Elementy opisu kompetencji.
•Przykłady opisu kompetencji (nazwa, definicja, skala ocen, wskaźniki).
•Samodzielne definiowane kompetencji.
•Co to jest model kompetencyjny i czemu służy.

III. Elementy AC i DC – przygotowanie zadań
•Proces projektowania zadań.
•Rodzaje zadań.
•Matryca zadań i kompetencji (zróżnicowanie zadań).
•Struktura zadań i czas na wykonanie zadań.
•Zasady projektowania zadań.
•Arkusze obserwacji.
•Sprawdzenie zadań.

IV. Elementy AC i DC – kwestie organizacyjne przed realizacją
• Przygotowanie, logistyka, organizacja.
• Podział odpowiedzialności w grupie asesorskiej.
• Odprawa asesorska.
• Informacje dla uczestników.

V. Elementy AC i DC– realizacja AC i DC
• Obserwowanie uczestników i rejestrowanie zachowań.
• Ocena zachowań uczestników.
• „Wash up” czyli dyskusja asesorów.
• Raporty z AC i DC.

VI. Elementy AC i DC – zakończenie AC i DC
• Informacja zwrotna dla klienta. Informacja zwrotna dla uczestników – struktura informacji zwrotnej.
• Zasady udzielania feedbacku – jak efektywnie przekazywać informację zwrotną?

PROWADZĄCE
Wisława Grabarczyk – Kostka – trener wiodący
Psycholog biznesu, trener, coach, konsultant ds. rozwoju zasobów ludzkich z ok. 30 letnim stażem pracy. Członek EATA (Europejskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej – w trakcie certyfikacji międzynarodowej). Od wielu lat szkoli (ponad 1500 dni szkoleniowych) zespoły z zakresu m.in. przywództwa, rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, zarządzania zmianą, motywowania poprzez podejście coachingowe, zarządzania stresem, udzielania informacji zwrotnych, motywowania, budowania zaangażowanych zespołów, inteligencji emocjonalnej, delegowania zadań, zarządzania konfliktem, zarządzania relacjami, twórczego myślenia, asertywności, prowadzenia rozmów rozwojowych, budowania autorytetu lidera, budowania zaangażowanych zespołów, zarządzania stresem w pracy menedżera, skutecznego działania i zarządzania relacjami, skutecznego zarządzania czasem dla liderów, przezwyciężania oporów wobec zmian, negocjacji, odwagi menedżerskiej.
Jest autorką wielu metodologii do badania kompetencji menedżerskich dla Academy of Business Ernst & Young. Współtwórca i trener Akademii Asesora dla E&Y – kurs certyfikujący składający się z 12 modułów zakończonych egzaminem (zrealizowano 9 edycji tego programu).
Agnieszka Piątkowska – trener wspomagający
Partner i Career Coach w firmie Big Fish. Międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji posiadający ponad 14 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi w obszarze „supply chain & procurement” w regionie Europy Centralno Wschodniej dla globalnych organizacji. Zajmuje się procesami rekrutacyjnymi średniej i wyższej kadry menedżerskiej oraz wysoko specjalistycznymi projektami. Międzynarodowy trener wewnętrzny/ mentor Big Fish z zakresu rekrutacji i selekcji. Członek międzynarodowego zespołu przeprowadzającego ocenę kandydatów.
Dyplomowany asesor posiada certyfikat Akademii Asesora organizowanej przez Ernst & Young Academy of Business. Twórca modelów kompetencyjnych i programów rozwojowych dla kadry zakupowej (m.in. „Procurement Leaders Academy”). Systematycznie prowadzi projekty rekrutacyjne w oparciu o modele kompetencyjne. Opracowała i prowadziła nadzór merytoryczny nad programami rozwojowymi m. in dla BSH, Vox, Brico Marche, PwC, Vattenfall, Wedel, Sanitec Koło, Superpharm, PZ Cussons, Mondi, DS. Smith, Cargotec, AXA, Auchan, Dovista.
Od 2009 r. wykłada „Zarządzanie karierą w Zakupach” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Twórca programu szkoleniowego „Career Management in Purchasing”. Współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w zakresie seminariów i spotkań dla słuchaczy studiów podyplomowych w obszarze rozwoju kompetencji i zarządzania karierą. Współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki – opracowała i dostarczyła cykl warsztatów dla członków stowarzyszenia. Koordynator szkoleń: definiuje programy szkoleniowe dla działów zakupów zgodnie z celami klientów. Coach współpracujący w ramach programów „career transitioning/ outplacement” z wyższą kadrą menedżerską – zrealizowała ponad 200h doradztwa indywidualnego i informacji zwrotnych z elementami coachingu.