Pracownicy tymczasowi jako pierwsi tracili pracę w kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19, ale jako pierwsi ją odzyskują. Prognozy rekrutacyjne są najgorsze od 2008 roku, pracodawcy podejmują decyzje bardzo ostrożne, pod presją maksymalnej elastyczności. Z tego względu Polskie Forum HR przedstawiło resortowi pracy rekomendację dotyczącą wydłużenia okresu zatrudnienia czasownika u jednego pracodawcy użytkownika z 18 do 30 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Proponowane zmiany pozwolą zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, łagodniejsze przejście przez ten trudny okres – komentuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

Czytaj więcej: https://www.pb.pl/firmy-rzucaja-kolo-ratunkowe-czasownikowi-995936