Polska na pierwszym, a Warszawa na drugim miejscu w Europie pod kątem liczby miejsc pracy utworzonych w efekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Atutem Polski i jej motorem napędowym jest przede wszystkim wykwalifikowana kadra. Należy też oczywiście pamiętać o efektywności kosztowej prowadzenia tutaj działalności biznesowej. Organizacje, które decydują się na ulokowanie swojego biznesu w naszym kraju, mogą wnioskować m.in. o zwolnienia z podatku od nieruchomości i CIT oraz dofinansowanie nowo powstających miejsc pracy, granty rządowe czy też dotacje z Unii Europejskiej –
komentuje Piotr Dziedzic, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Czytaj więcej: https://polskatimes.pl/blisko-100-tys-miejsc-pracy-z-inwestycji-zagranicznych/ar/13403335