Tymczasowe regulacje wprowadzone na czas pandemii dotyczące pracy zdalnej są niewystarczające, zwłaszcza w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Stąd apel pracodawców o uregulowanie pracy zdalnej na stałe w kodeksie pracy. Obszar wymagany uregulowania, poza samym BHP, to przede wszystkim zakres jej częstotliwości, miejsca wykonywania, bezpieczeństwa danych, czy ewentualnych kosztów ponoszonych przez pracowników – podkreśla Agnieszka Zielińska, kierownik Polskiego Forum HR.

Czytaj więcej: https://polskatimes.pl/praca-zdalna-inspektorzy-zaczna-wpadac-do-naszych-mieszkan-by-sprawdzic-stanowiska-pracy-co-z-wypadkami-w-drodze-z-lazienki-do/ar/c3-15103150