Co będzie motywowało nas do zmiany pracodawcy w 2018 roku?

Piotr Dziedzic, członek Zarządu Polskiego Forum HR podsumowuje wyniki badania Confidence Index, przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Michael Page

Miniony rok był dla pracowników czasem wysokiego poziomu optymizmu, który w badaniu Confidence Index w 2017 roku wzrósł z 58 proc. w pierwszym kwartale do 63 proc. w czwartym. Dotyczył on zarówno ich pozycji zawodowej, jak i ogólnej sytuacji na rynku pracy. Wpływ na to miała rosnąca liczba nowotworzonych stanowisk, a co za tym idzie ofert pracy oraz malejąca stopa bezrobocia. A skoro pracownicy widzą i słyszą, że jest popyt na ich pracę to chcą za nią otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Liczą też, że bardzo szybko znajdą zatrudnienie, jeżeli tylko zaczną go szukać. Posiłkując się prognozami Banku Światowego, zgodnie z którymi PKB Polski wzrośnie w 2018 roku o 4 proc., możemy zakładać, że w najbliższym czasie oczekiwania pracowników i czynniki motywujące ich do zmiany pracy nie zmienią się.

Czytaj więcej: http://www.polskatimes.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/co-bedzie-motywowalo-nas-do-zmiany-pracodawcy-w-2018-roku,12895502/