Prowadzenie działalności w okresie pandemii jest dla firm produkcyjnych dużo bardziej skomplikowane niż dla innych branż. Firmy na początku starały się utrzymywać miejsca pracy, ale specyfika branży uniemożliwia wysyłanie pracowników na tzw. home office.  Trzy czwarte firm, które dokonały redukcji etatów, nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia, co oznacza, że w najbliższych tygodniach i miesiącach nastąpi stagnacja na rynku pracy. Dotyczy to głównie branży motoryzacyjnej – ocenia Wojciech Ratajczyk, wiceprezes ds. pracy tymczasowej Polskiego Forum HR.

Czytaj więcej: https://www.pulshr.pl/przemysl/firmy-produkcyjne-walcza-z-kryzysem-i-brakiem-zamowien,74862.html