Jeden z celów rządowej Strategii Demograficznej 2040 stanowi rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie. Jak ocenia Michał Młynarczyk – członek zarządu Polskiego Forum HR, proponowane ograniczenia w zakresie zawierania umów o pracę z osobami poniżej 40. roku życia przełożą się na wzrost popytu na elastyczne formy zatrudnienia. Wojciech Ratajczyk – członek zarządu Polskiego Forum HR, ocenia, że takie usztywnienia przepisów wpływa negatywnie na rozwój inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy, a nie wpłynie pozytywnie na większą dzietność w Polsce. W podobnym tonie proponowaną strategię komentuje Anna Wicha – Prezes Polskiego Forum HR.

Czytaj więcej: https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rzad-chce-pomoc-a-skutki-moga-byc-odwrotne-nie-tedy-droga,82473.html