Zmiana dotychczasowego modelu pracy poprzez pracę zdalną wymaga zmiany profili kompetencyjnych stanowisk pracy, nie tylko w zakresie kompetencji cyfrowych, ale również umiejętności zarządzania czasem i efektywną organizacją pracy – ocenia Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

Czytaj więcej: https://www.pulshr.pl/rekrutacja/rynek-pracy-pelen-wyzwan-jest-wiele-znakow-zapytania,83676.html