Propozycję zmian w Kodeksie Pracy dotyczących wprowadzenia obowiązku publikacji wysokości proponowanego wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę komentuje Liliana Strupp – członek zarządu Polskiego Forum HR. Podkreśla m. in., że informacja na temat wysokości wynagrodzenia nie jest informacją publiczną, a negocjowanym elementem umowy między pracodawcą a pracownikiem. Według Polskiego Forum HR decyzja o publikowaniu wysokości wynagrodzenia powinna pozostać w gestii pracodawcy.

Czytaj więcej: https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/jawnosc-wynagrodzen-w-ofertach-pracy-opinie-w-branzy-hr-podzielone,69919.html