Firmy rekrutacyjne świadczą specjalistyczne usługi w zakresie pośrednictwa pracy. Bazując na obszernej wiedzy na temat rynku pracy, nowoczesnych narzędziach rekrutacyjnych i specjalistycznej wiedzy Konsultantów, wspierają swoich klientów w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

header image

Umowa między firma rekrutacyjną a klientem

Podstawą do świadczenia usługi rekrutacyjnej jest zawarcie umowy cywilnej z klientem. Umowa powinna zawierać następujące elementy:

 • opis procedury rekrutacji i selekcji kandydatów (metody, techniki, narzędzia, etapy itp.),
 • niezbędne wymagania jakie muszą spełniać kandydaci,
 • liczbę kandydatów, którzy mają zostać przedstawieni oraz zawartość raportu na ich temat,
 • definicję wykonanej usługi,
 • ostateczny termin (datę) przekazania klientowi informacji o wybranych kandydatach,
 • klauzule poufności, które dotyczą informacji przekazanych przez klienta o firmie oraz o kandydatach przedstawionych klientowi,
 • wysokość opłaty za wykonaną usługę i sposób pokrycia dodatkowych kosztów,
 • rodzaj i okres gwarancji za wykonaną usługę.

Gwarancje finansowe

Gwarancja na kandydata jest negocjowana podczas zawierania umowy z klientem. Długość gwarancji zależy przede wszystkim od stanowiska na jakie rekrutowana jest dana osoba. Dłuższe gwarancje występują na stanowiskach najwyższego szczebla. Dla przykładu na stanowiska specjalistyczne udzielane gwarancje trwają od 3 do 6 miesięcy, na stanowiska kierownicze średniego szczebla od 6 do 9 miesięcy, natomiast na stanowiska kierownicze wyższego szczebla od 9 do 12 miesięcy. Długość gwarancji może mieć wpływ na cenę usługi.

Sposoby rozliczania między klientem a firmą rekrutacyjną

 • rekrutacja typu success fee– forma wynagrodzenia za usługę polegająca na uregulowaniu płatności po zatrudnieniu kandydata
 • rekrutacja typu retained– opłata (częściowa) wnoszona na początku procesu, niezależnie od wyniku całego procesu rekrutacji
 • Podstawowe pojęcia w rekrutacji

Dekalog Konsultanta

  • Rzetelnie przekazuj wszystkie informacje o firmie i oferowanym stanowisku
  • Na bieżąco informuj kandydata na jakim etapie procesu rekrutacyjnego się znajduje
  • Informuj wszystkich uczestników procesu rekrutacji o jego wynikach oraz powodach podjętych decyzji
  • Dbaj o dobre relacje z kandydatem również po zakończeniu procesu (bez względu na jego wynik)
  • Przetwarzaj dane kandydatów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
  • Zawsze uzyskaj zgodę przed prezentacją sylwetki kandydata klientowi
  • Zawsze uzyskaj zgodę kandydata przed sprawdzeniem jego referencji
  • Wspieraj klienta swoją specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami oraz poradami
  • Prezentuj rzetelne dane o kandydatach (również o ich słabych stronach)
  • Nie rekomenduj tego samego kandydata różnym klientom w tym samym czasie
  • Dbaj o poufność danych klienta
  • Dawaj dobre świadectwo zawodowi i branży, dbaj o jego powagę i godność oraz bądź wzorem do naśladowania
  • Dotrzymuj zobowiązań, zadbaj o klarowność uzgodnień z kandydatem i klientem oraz przestrzegaj ich realizacji
  • Nie zawiedź zaufania jakim obdarza cię klient i kandydat
  • Proaktywne podejście do zawodu konsultanta
  • Stale pogłębiaj swoją wiedzę i podnoś kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu
  • Wzbogacaj i aktualizuj wiedzę zawodową i ogólną
  • Miej świadomość własnych możliwości oraz ograniczeń przy podejmowaniu wyzwań zawodowych
  • Jeśli nie posiadasz potrzebnej w tym celu wiedzy lub umiejętności poproś swoich przełożonych o stosowne wsparcie
  • Po zakończonym procesie rekrutacyjnym (w okresie uzgodnionym w umowie) nie pozyskuj w sposób aktywny kandydata od klienta dla którego rekrutację prowadziłeś
  • Nie pozyskuj w sposób aktywny kandydatów od klienta z którym obecnie współpracujesz
  • Wykorzystaj swoją wiedzę i umiejętności aby umożliwić organizacji dla której świadczysz usługi realizację jej aktualnych i przyszłych celów
  • Zachowaj wysokie standardy moralne i obyczajowe w stosunku do ludzi znajdujących się w Twojej strefie wpływu i otoczeniu
  • Pamiętaj o zachowaniu zasad fair play przy współpracy z innymi konsultantami, ta postawa zawsze się opłaca