Assessment Center


Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/pfhrstro/domains/polskieforumhr.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

Wielowymiarowy proces oceny kompetencji w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetentnych (asesorów).

Development center


Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/pfhrstro/domains/polskieforumhr.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

Wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetentnych (asesorów). W odróżnieniu od assessment center, gdzie głównym celem procesu jest ocena umiejętności kandydatów do pracy, głównym celem tej metody jest diagnoza potencjału i rozwój pracowników.

 

Direct Search


Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/pfhrstro/domains/polskieforumhr.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

Poszukiwania bezpośrednie (także. Executive serach, headhunting) – aktywne poszukiwania potencjalnych kandydatów na dane stanowisko poprzez bezpośrednie i precyzyjne dotarcie do osób potencjalnie spełniających wymagania.

Outplacement


Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/pfhrstro/domains/polskieforumhr.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

Także: zwolnienia monitorowane, rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy, a także uruchamiany przez pracodawcę program wsparcia dla zwalnianych pracowników, najczęściej w zakresie doradztwa, szkoleń, uczenia technik poszukiwania pracy, czy pomocy w pokonaniu stresu.

Outsourcing


Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/pfhrstro/domains/polskieforumhr.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

Zlecanie podmiotowi zewnętrznemu (outsourcer) realizacji określonych zadań, funkcji, procesów przez podmiot zlecający (insourcer), który nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym z osobą faktycznie wykonującą pracę. Po stronie outsourcera leży funkcja zarządcza związana z wykonaniem danego zadania przez osoby wykonujące pracę.

Payrolling


Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/pfhrstro/domains/polskieforumhr.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

Usługa obsługi administracji płacowo – kadrowej realizowana przez zewnętrzną firmę.

Praca tymczasowa


Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/pfhrstro/domains/polskieforumhr.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

Specyficzna forma pracy, która w swojej formule odnosi się do trzech podmiotów: pracownika, pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje na rzecz pracodawcy użytkownika. Praca tymczasowa może mieć charakter okresowy, sezonowy lub doraźny (trwać od kilku godzin do kilkunastu miesięcy), ale może być również okresem przejściowym przed zatrudnieniem na stałe u pracodawcy użytkownika.

 

Rekrutacje masowe


Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/pfhrstro/domains/polskieforumhr.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

Wieloetapowe projekty rekrutacyjne, których zakres działalności wymaga zatrudnienia dużej ilości wyspecjalizowanych pracowników do wykonywania podobnych zadań, w możliwie najkrótszym czasie.

Try&hire


Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/pfhrstro/domains/polskieforumhr.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4773

Usługa łącząca korzyści płynące z rekrutacji stałej i tymczasowej. Daje możliwość sprawdzenia kandydata w praktyce (w ramach pracy tymczasowej) przed podjęciem decyzji o jego stałym zatrudnieniu.